Salgsgaranti fra megler: Slik virker salgsgaranti

Stadig flere snakker om salgsgaranti fra megler. Men hva betyr det egentlig, og hvordan fungerer slike garantier i praksis?

Sist oppdatert: 21. mars 2024

Bilde

FRYKTER Å IKKE FÅ SOLGT: Hus er gjerne mindre omsettelige en mindre leiligheter i storbyene. Mange boligeiere frykter å ikke få prisen de ønsker og likevel måtte betale til megleren.

Er du bekymret for at boligen din ikke blir solgt? Salgsgaranti fra megler kan i så fall gi deg ekstra trygghet og sikkerhet. Dette er en slags forsikring om at boligen din blir solgt innen en bestemt tidsramme og til en pris som er akseptabel for deg. Hvis ikke, tilbyr megleren deg ulike former for kompensasjon. Nøyaktig hvilken kompensasjon du kan få vil avhenge av garantivilkårene. 

Den vanligste formen for kompensasjon er at du slipper å betale for meglertjenestene, dersom salget uteblir. Du kan føle deg trygg på at megleren gjør sitt ytterste for å finne en kjøper innen avtalt tid eller som er villig til å betale en gitt sum for boligen. Dukker det ikke opp en kjøper som legger inn bud til prisantydning, trenger du ikke å betale megleren.

Høres en slik garanti ut som en god løsning for deg? Da bør du lese videre – her er alt du trenger å vite som salgsgaranti på bolig.

Kortversjonen

  • Salgsgaranti fra megler er en avtale som sikrer at boligselger ikke trenger å betale meglerprovisjon, dersom boligen ikke blir solgt til forventet prisantydning. Boligselger og eiendomsmegler må bli enige om ønsket pris i forkant.
  • Du bør lese gjennom avtalevilkårene nøye før du velger eiendomsmegler med salgsgaranti. Enkelte meglerforetak har en gitt bindingstid før du kan benytte deg av garantien og andre ikke.
  • Det er viktig å ha en realistisk forventning til både salgstid og salgspris, basert på boligmarkedets tilstand og hvor “lettsolgt” boligen din er. Boligen blir ikke raskere solgt ved å inngå garantiavtaler, dersom boligmarkedet er tregt.

Hvordan fungerer egentlig salgsgaranti fra megler?

Salgsgaranti er en avtale mellom boligselgeren og eiendomsmegleren som sikrer at boligen blir solgt innen en bestemt tidsperiode, ofte til en forhåndsavtalt minimumspris. I praksis er det som regel prisantydningen som er minimumsprisen. Dersom boligen ikke blir solgt innen denne perioden, trenger du ikke å betale for meglertjenestene.

Selve boligsalgsprosessen fungerer på samme måte, enten megler tilbyr salgsgaranti eller ikke. Megleren vurderer boligens tilstand, beliggenhet, boligmarkedet i området og andre relevante faktorer for å fastsette en realistisk prisantydning. Deretter blir eiendommen markedsført en viss tid før man holder visning. Budrunden starter som regel dagen etter boligvisningen.

Budrunden er en nervepirrende tid for mange boligselgere. Forventningene er høye, og man håper at boligen blir solgt raskt og til en god pris. Men ikke alle budrunder går som planlagt. Det kan være flere årsaker til det, for eksempel lav etterspørsel etter boliger som din på boligmarkedet, for høy prisantydning eller at boligannonsen ikke traff målgruppen riktig.

I slike tilfeller er det viktig å vurdere salgsstrategien på nytt. En dyktig eiendomsmegler vil kunne foreslå tiltak som kan øke interessen, for eksempel justere prisantydningen, endret markedsføringsstrategi og ny visning. I alle de nevnte scenarioene gir salgsgarantien en ekstra trygghet. Du står fritt til å trekke boligen fra markedet eller bytte megler, uten å bli sittende igjen med unødvendige meglerkostnader.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Fordelene med slike garantier

En av de største bekymringene mange boligselgere har er hvorvidt boligen faktisk blir solgt og til hvilken pris. Med en salgsgaranti i ryggen, kan boligselgere føle seg trygge på at de ikke må betale for megleren om det ikke blir noe boligsalg. Det kan igjen redusere stresset og bekymringen som ofte følger med boligsalgsprosessen. Garantien fungerer som et sikkerhetsnett mot unødvendige meglerkostnader.

Salgsgarantien gir også en viss trygghet til deg som er bekymret for å velge feil megler. Du står fritt til å bytte eiendomsmegler, uten ekstra kostnader. Dette gir deg som boligselger en viss fleksibilitet og frihet i salgsprosessen. I tillegg kan en salgsgaranti fungere som et kvalitetsstempel for megleren. Eiendomsmegleren må være trygg på sin egen kompetanse og evne til å selge for å kunne tilby deg slike garantier.

Casestudie 1: En vellykket salgsgaranti fra megler

Anna var optimistisk da hun bestemte seg for å legge eneboligen sin ut for salg. Basert på nylige boligsalg i nabolaget, forventet hun et raskt salg med flere konkurrerende bud. Hun kom i kontakt med en lokal eiendomsmegler som tilbød salgsgaranti. Hvis eiendommen ikke ble solgt til ønsket pris, trengte hun ikke å betale meglers vederlag.

Men kort tid etter at boligen ble lagt ut for salg, skjedde det uforutsette endringer på boligmarkedet. En kombinasjon av økonomiske usikkerheter og endringer i boliglånsreguleringer førte til en nedgang i etterspørselen. Til tross for flere visninger, fikk hun bare bud som var betydelig lavere enn prisantydning.

Takket være salgsgarantien, følte ikke Anna seg presset til å akseptere et lavt bud. Hun bestemte seg for å trekke eneboligen tilbake fra markedet og vente på bedre tider. Salgsgarantien ga Anna fleksibiliteten til å ta denne avgjørelsen, uten å bekymre seg for å betale for unødvendige meglerkostnader. 

Noen måneder senere stabiliserte markedet seg, og Anna la boligen ut for salg igjen. Nå fikk hun endelig en salgspris som hun var fornøyd med.

LANGT LETTERE: Det er langt lettere å selge mindre leiligheter i storbyene enn for eksempel et større hus på landet. Derfor er det enda viktigere å finne en megler med salgsgaranti om du skal selge boligen et sted med mindre kjøpergruppe.

Potensielle ulemper og begrensninger

Selv om salgsgaranti fra megler kan virke som en drømmeløsning for mange boligselgere, er det viktig å være oppmerksom på potensielle ulemper og begrensninger knyttet til denne typen garantier. Det er alltid lurt å lese det som står med liten skrift når du inngår en avtale med en eiendomsmegler med salgsgaranti.

For eksempel, du må kanskje dekke visse gebyrer, markedsføringskostnader og andre utgifter – selv om boligen ikke blir solgt, for eksempel e-takst eller verdivurdering. Det er også vanlig å måtte betale for fotografering og boligsalgsrapport, ettersom disse tjenestene tilbys av tredjeparter og ikke av megleren. I tillegg kan enkelte salgsgarantier ha spesifikke vilkår som begrenser fleksibiliteten din under salgsprosessen.

Enkelte eiendomsmeglere kan for eksempel ha en gitt bindingstid, for eksempel på seks måneder. Bindingstiden kan være problematisk om du ønsker å bytte megler eller trekke boligen fra markedet før avtaleperioden har utløpt. Det kan i så fall hende at du må betale megler for utført arbeid. Du må vurdere nøye hvorfor du ønsker å bytte og forsøke å løse situasjonen ved å snakke med din nåværende megler først.

Du må huske på at boligmarkedet spiller en stor rolle for hvor raskt og til hvilken pris boligen din blir solgt – uansett om du har salgsgaranti eller ikke. Dersom boligmarkedet er svakt eller du har en bolig som er spesielt utfordrende å selge, kan det ta tid å selge boligen til ønsket pris. I slike tilfeller er det viktig å forstå at det ikke er meglerens feil at boligen ikke blir solgt, og det er slett ikke sikkert at noen andre klarer å gjøre en bedre jobb.

En salgsgaranti kan ikke endre markedssituasjonen, og det er viktig å ha realistiske forventninger basert på det aktuelle boligmarkedet.

Eksterne utgifter som må betales

  • Utgifter til boligsalgsrapport fra takstmann koster ofte opp mot 10 000 kr.
  • Utgifter til annonsering på finn.no koster ofte opp mot 5000 kr.
  • Utgifter til boligfotograf koster ofte opp mot 5000 kr.
  • Boligselgerforsikring kan koster opp mot 10 000 kr.
  • Ikke alle disse utgiftene kan reverseres, selv om feks boligfotografiene og boligselgerforsikring kan brukes ved et annet boligsalg. Boligsalgsrapporten har også en varighet på rundt ett år.

Hvordan bytte megler hvis du ikke har salgsgaranti

Ifølge eiendomsmeglerloven, kan du bytte megler hvis boligen ikke blir solgt og du mener at det er eiendomsmeglerens feil – selv om du ikke har salgsgaranti. Du må likevel betale for det arbeidet som megleren faktisk har utført. I tillegg risikerer du å måtte betale dobbelt meglervederlag. Eiendomsmeglerloven sier nemlig følgende:

“Oppdragstakeren (eiendomsmegleren) har krav på vederlag dersom handel kommer i stand i oppdragstiden, eller innen tre måneder etter utgått oppdragstid, dersom han eller hun har forhandlet med, eller gitt opplysninger til, kjøperen tidligere.”

Hvis du mener at eiendomsmegleren har gjort en dårlig jobb og du vil ha prisavslag, kan du klage til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Klagen sendes skriftlig, og du må dokumentere påstandene dine. Du slipper denne prosessen om du jobber med en eiendomsmegler som har en god salgsgaranti og som tilbyr gunstige avtalevilkår.

Det er uansett viktig at du har en respektfull dialog med nåværende megler før du tar noen forhastede beslutninger. Kanskje dere klarer å løse utfordringene sammen på en god måte? Du bør kontakte megleren skriftlig med eventuelle bekymringer så raskt som mulig, for eksempel via epost. Da får du samtidig dokumentasjon til Reklamasjonsnemnda, dersom du må ta saken videre.

Les også

Slik bytter du eiendomsmegler

Casestudie 2: Når salgsgaranti ikke lever opp til forventningene

Erik ble tiltrukket av en annonsert salgsgaranti fra en populær eiendomsmeglerkjede. Han ble lovet at hvis boligen hans ikke ble solgt til ønsket prisantydning, ville han slippe å betale meglerprovisjonen. Erik følte at dette var en god avtale og bestemte seg for å legge boligen ut for salg.

Men ting gikk ikke som planlagt. Selv om boligen hans var i god stand og i et populært område, mottok Erik få visninger og enda færre bud. Erik følte at megleren ikke hadde tid til han og ikke prioriterte oppdraget. Da han ønsket å bytte megler, oppdaget han en klausul i kontrakten som han tidligere hadde oversett: en bindingstid på seks måneder. 

Erik var altså bundet til den nåværende megleren i et halvt år før han kunne benytte seg av salgsgarantien. Han kunne ha trukket seg fra kontrakten, men han måtte da ha betalt et vederlag mot utført arbeid. Det ønsket ikke Erik å betale. De eneste alternativene som gjenstod var å vente ut bindingstiden eller klage til Reklamasjonsnemnda.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Slik finner du en megler som tilbyr salgsgaranti

Vi anbefaler at du innhenter pristilbud på nett for å finne en dyktig eiendomsmegler med salgsgaranti. Da trenger du bare å sende inn opplysningene dine én gang for å bli kontaktet med aktuelle meglerkontorer. Tilbudene er gratis og uforpliktende. Du bør spesifisere at du ønsker salgsgaranti, slik at du mottar tilbud fra meglere som faktisk tilbyr denne tjenesten. 

Utover salgsgaranti, bør du også vurdere eiendomsmeglerens erfaring, omdømme, priser for meglertjenestene og tidligere salgsresultater. Det kan i tillegg være lurt å sjekke kundeanmeldelser og be om referanser. Vi anbefaler at du sammenligner tilbudene nøye, vurderer de ulike garantivilkårene og ser på hva som faktisk er inkludert i prisen.

Populære eiendomsmeglere som tilbyr salgsgaranti

Du har nå fått forklaringen på hva salgsgaranti er for noe i teorien – men hvordan fungerer det i praksis? Vi tar en titt på garantier og vilkår hos populære eiendomsmeglere for å se nærmere på tilbudene deres. Vi anbefaler likevel at du spør etter mer detaljert informasjon om garantivilkår før du eventuelt takker ja til et tilbud.

Notar

Notar tilbyr salgsgaranti helt uten bindingstid. Ifølge dem selv, var de faktisk først ute med å tilby en slik garanti. Det at garantien er uten bindingstid betyr at du kan trekke deg når som helst, helt kostnadsfritt. Du står derfor fritt til å bytte megler når du selv ønsker. Notar er tydelige på at kundene ikke skal betale for at de ikke har klart å selge boligen.

PrivatMegleren

PrivatMegleren er en eiendomsmeglerkjede som tilbyr salgsgaranti. Det er ingen bindingstid, og du kan si opp eiendomsmegleren når du selv ønsker det. PrivatMegleren ønsker å gjøre det tryggere for boligselgere å investere i salget, slik at de oppnår en høyere salgspris. Og da er det en trygghet for selgerne at de slipper å betale noe, dersom de er misfornøyde med megler og vil trekke seg.

DNB Eiendom

DNB Eiendom tilbyr salgsgarantien “Garantert Solgt”. Vilkårene er at du må vente ut oppdragstiden på seks måneder før du kan si opp megleren kostnadsfritt. Du må imidlertid være villig til å godta bud til prisantydning eller høyere. Det er med andre ord kun mulig å bruke garantien om du ikke har mottatt bud til prisantydning innen et halvt år.

Heimdal Eiendomsmegling

Heimdal Eiendomsmegling er et lokalt meglerkontor i Trøndelag som tilbyr 100 % salgsgaranti. Eiendomsmeglerne er spesialister på det lokale boligmarkedet og har høy kompetanse. De er derfor trygge nok til å garantere at du ikke trenger å betale noe, hvis du ikke mottar et bud som du er fornøyd med.

Les også

Sjekkliste for valg av eiendomsmegler

Konklusjon: Er salgsgaranti riktig for deg?

Salgsgaranti fra megler har blitt et populært tilbud blant mange boligselgere. Denne garantien gir en ekstra trygghet i boligsalgsprosessen, spesielt i usikre tider eller hvis boligmarkedet er utfordrende. Men som med alle avtaler, er det viktig å forstå hva garantien faktisk innebærer og om den passer for din spesifikke situasjon.

Du bør vurdere minst tre forskjellige eiendomsmeglere med salgsgaranti før du bestemmer deg for hvem som har de beste betingelsene. Du bør se etter skjulte kostnader og bindingstider. Samtidig er det viktig å huske på at tilstanden på boligmarkedet har stor påvirkning på hvor lang tid det tar å selge boligen og hvilken pris du får for den – uansett hva garantien sier.

Til syvende og sist, så bør du se etter en eiendomsmegler som forstår dine behov og kan hjelpe deg med å få best mulig pris på eiendommen din. Lykke til!