Hva koster en eiendomsmegler? Enkel guide

Eiendomsmeglere tar normalt betalt mellom 1-4% av salgsverdien pluss noen ekstrautgifter. Se eksakt beregning i artikkelen.

Sist oppdatert: 19. mars 2024

Bilde

Varierende prismodeller: Meglerne bruker varierende prismodeller ofte ut fra størrelsen av boligen de selger, erfaring og mengden på arbeidet.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hva det normalt koster å bruke en eiendomsmegler. Normalt vil prisen for en eiendomsmegler og hva selve boligsalget koster gå litt inn i hverandre, siden eiendomsmeglere ofte tar inn samlede utgifter i deres tilbud. Dette betyr at megleren vil sende deg et samlet tilbud hvor det også er inkludert for eksempel takstmann, boligfotograf, forsikringer o.l. Dette er mer oversiktlig for deg da du da har en samlet helhetskostnad å forholde deg til.

Tabellen under er et estimert priseksempel, basert på en salgssum på 4 millioner kroner. Her har vi også inntatt andre normalt kostnader ved boligsalg.

TjenesterOmtrent Prisnivå
Salgsprovisjon: 1,5 % av salgssum60.000 kr
Tilrettelegging og planlegging11.000 kr
Markedsføring, annonser og fotograf12.000 kr
Visning arrangert av megler3.000 kr
Boligselgerforsikring7.000 kr
Tilstandsrapport takstmann 6.000 kr
Tinglysningsgebyr440 kr
Oppgjørshonorar6.000 kr
Totalt105.440 kr

Under følger en kort oppsummering av artikkelen før vi går mer i dybden på prisestimater.

Kortversjonen

 • En eiendomsmegler har tillatelse fra Finanstilsynet til å praktisere boligsalg. Det er ikke uvanlig at det kan koste 100 000 kr å få hjelp av en eiendomsmegler.
 • Eiendomsmeglere opererer med provisjon. Det vil si at de tar en viss prosent av boligens kjøpesum. Provisjon ligger vanligvis på mellom 1-4 %, hvor gjennomsnitt er 2 %.
 • Mange tjenester kan komme utenom meglerens pakke. Derfor er det viktig at du ser på totalprisen, og snakke med megleren på forhånd hva som er inkludert og ikke.
 • Ved å bruke ulike verktøy på nett så kan du enkelt og raskt sammenligne meglere, priser og hva de kan gjøre for deg.

Hovedoppgavene til megleren

Hovedoppgavene til en eiendomsmegler er:

 • å ta hånd om det økonomiske oppgjøret
 • å arrangere visninger
 • å sørge for at budrunden blir korrekt gjennomført
 • å innhente dokumentasjon, og passe på at alt av skjemaer blir fylt ut og levert til riktige instanser
 • å lage salgsannonser
 • å sørge for at boligen blir presentert på best mulig måte
 • å gjøre en verdivurdering av boligen basert på detaljert kunnskap om markedet
 • å planlegge salget, og gi selger og eventuelle kjøpere tips og råd

Kjøp og salg av bolig er en virksomhet som er strengt regulert i Norge, og lovverket er ganske intensivt. I tillegg til riktig utdannelsesbakgrunn, skal eiendomsmegleren også ha et eiendomsmeglerbrev av Finanstilsynet. Dette sikrer både at du får den nødvendige hjelpen og et lovlig boligmarked.

Les også

Dette er de billigste meglerkontorene

Hva koster en eiendomsmegler?

Det vil selvfølgelig variere fra sted til sted, og meglerkontor til meglerkontor hva du må betale for en eiendomsmegler. Flere faktorer spiller også inn, som for eksempel konkurransesituasjonen mellom meglerne. Ansenitet har også mye å si på pris.

Provisjon er kanskje den viktigste faktoren, noe vi kommer tilbake til litt lenger ned i artikkelen. Provisjon gjør at det er stor forskjell på å selge en leilighet til 1,7 millioner og en enebolig til 7 millioner. I Norge er det uansett ikke vanlig at man betaler mer enn 100 000 kr for en eiendomsmegler. Det er ofte taket.

Det du skal vite er at det er uvanlig å operere med faste priser. De fleste meglere har imidlertid minimumsprovisjon som normalt ligger på mellom 20 000 og 50 000 kr. Prisen på en megler kan også regnes ut fra skjønnsmessige vurderinger ettersom hva og hvor lenge eiendomsmegleren er i din tjeneste.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Sammenlign pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Mer om meglerprovisjon

Før du velger en eiendomsmegler bør du ha bedt om et tilbud fra flere. Disse tilbudene inneholder meglerens provisjon, altså faktoren som har størst innvirkning på priskostnadene. Provisjon ligger ofte på mellom 1 -4 % av kjøpesummen for boligen. Det vanligste er imidlertid 2%.

Prosenten som blir satt vil også variere ut fra eiendomsmeglerens vurdering av markedet, avstander, antatt arbeidsmengde, forventet salgssum og så videre. Du skal vite at såkalt progressiv provisjon ikke er tillat i Norge. Progressiv provisjon innebærer at prosenten øker hvis salgssummen går over en viss sum. Eiendomsmegleren kan for eksempel ikke kreve 2 % på alt under 4 millioner, og 4 % på alt over 4 millioner kr.

Hvis du ikke er så glad i å bruke provisjon, kan du forhandle med megleren din og høre om det går an å avtale en bestemt kronepris per time eller per oppdrag. Dette er som sagt ikke vanlig, og ikke noe du i teorien kan kreve at eiendomsmegleren går med på. Provisjon er ofte det beste, ettersom du da har noe fast å forholde deg til.

Går det ann å forhandle med megleren?

 • Vår erfaring er at det i mange tilfeller går ann å forhandle med prisene til eiendomsmeglere.
 • En av de beste måtene å gjøre dette på er å bruke sammenligningstjenester som for eksempel selgebolig.no. Når du gjør dette ved meglerne at de konkurrerer med andre meglere når de sender deg tilbudet, og dette vil føre til en priskonkurranse hvor de presser prisene ned for å få deg som kunde.
 • Hvor lette meglerne er med å gjøre i forhold til pris vil også komme ann på om de er i en periode med mange oppdrag eller ikke, som ofte avgjøres av generelle samfunnsøkonomiske faktorer.

Vurdering av prisen

Det er naturlig at du ønsker å spare mest mulig penger. Derfor bør du også ta en grundig vurdering av pristilbudet til eiendomsmegleren. Du bør se på hele kostnadsbildet, hva provisjonen dekker og ikke minst hva den ikke dekker. Det er ikke alltid at megleren med lavest provisjon er billigst på sikt. De som legger seg lavt, krever ofte tilleggsbetaling for en god del tjenester. Da blir det fort dyrt.

Hvis ikke det er spesifisert i kontrakten mellom deg og megler, finnes det noen ekstratjenester du ofte må betale utenom. Disse tjenestene er:

 • Oppgjørsgebyr kan ligge på alt fra 4 000 til 8 000 kr.
 • Visninger kan ligge på mellom 1000 kr og 2500 kr per gang.
 • Planlegging og tilrettelegging av salg kan ha en prislapp på alt fra 6500 kr til 15000 kr.
 • Rapport fra takstmann har en enorm prisvariasjon. Her kan du forvente alt fra 4000 kr til 20 000 kr.
 • Fotografering av boligen kan ligge på alt fra 2000 kr til 6000 kr.

Det er mye du må vurdere når du skal velge megler. Med andre ord lønner det seg å ta seg tid, og kanskje snakke med andre som har brukt eiendomsmeglere. Se samlede utgifter for boligsalg her.

Det er mulig å spare penger

Du kan faktisk spare penger ved å gjøre nøyaktige, helhetlige vurderinger. Å bruke en eiendomsmegler må ikke bli dyrest mulig. Finn en megler som tar gjennomsnittlig provisjon, har en del tjenester inkludert og som kan selge boligen din fort. Jo lengre tid et boligsalg tar, jo dyrere blir det. Derfor må du ha en megler som vet hvordan markedet skal forføres.

Du kan også spare penger ved å gjøre noe av jobben selv, men vær oppmerksom på at du ikke gjør ting som kan gi deg rettslige problemer. Er du for eksempel god på å pynte og style bolig, kan du spare mye på å gjøre nettopp dette selv.

De siste årene har det blitt reklamert for at man kan selge boligen sin uten hjelp av en megler. Det er klart du kan spare inntil 100 000 kr på dette, om ikke mer. Likevel bør du trå varsomt her. Grunnet lovverket rundt boligsalg, kan du risikere en del økonomiske konsekvenser hvis ting slår feil ut. Det er, for eksempel, bare en fagperson som kan utføre en tilsynsrapport.

Noen eiendomsmeglere opererer også med fastpris, som er en form for betaling der man blir enige om en fast betaling før avtalen med eiendomsmegleren inngås.

Fordeler og ulemper med fastpris

 • Du har mer kontroll på utgiftene til megleren, og slipper stygge overraskelser etter boligsalget er ferdig.
 • Fastpris er ofte vesentlig billigere enn de andre prisvariantene, som gjør at du kan spare ganske mye penger på denne prismodellen.
 • En ulempe med fastpris er at megleren ikke har noen prismotivasjon til å selge boligen til høyest mulig pris. Imidlertid må man forutsette at de fleste meglere ønsker å gjøre en god jobb uansett.
 • En annen ulempe er at du i denne prismodellen ofte må gjøre mer av arbeidet selv, og dette er en av hovedårsakene til at det er billigere. Dette passer ikke alle.
 • Det er viktig å være obs på at utgifter til for eksempel takstmann, boligfotograf og lignende er utgifter du normalt ikke kommer deg unna uansett om du velger fastpris eller ikke. Slikt sett blir ofte noe av det du sparer på fastpris spist opp av andre ting du må bruke penger på. Dette gjelder også om du selger boligen selv.

Slik finner du eiendomsmegler til rett pris

Det finnes veldig mange meglere, og derfor kan det virke ganske uoverkommelig å få oversikt over det totale prisbildet. Heldigvis trenger du ikke å gjøre altfor mye av jobben selv. Med dagens teknologi, er det utviklet mange verktøy på nett som du kan ta i bruk – for det meste helt gratis.

Det finnes, for eksempel, nettjenester som lar deg kjøpe de enkelttjenestene du trenger av en megler. Trenger du kun hjelp med tilsynsrapporten, kan du kjøpe det og hvis du trenger hjelp med å ordne visninger kan du velge det.

Imidlertid er det mer vanlig å benytte seg av sammenligningstjenester. På relativt kort tid kan du sammenligne tilbudene fra flere meglere, og da kan du få oversikt over pris, provisjon, erfaring og annet du trenger å vite. Slike sammenligningstjenester finner også meglere passert på dine preferanser, som for eksempel område. Slike tjenester er som regel både gratis og helt uforpliktende. Du forplikter deg kun om du signerer under en avtale.

På nettet finnes det også forskjellige anbudstjenester der du kan hente inn tilbud fra mange meglere samtidig. Dette vil forenkle prosessen med å finne den riktige megleren for deg.

Les også

Sjekkliste for valg av megler

Er eiendomsmegleren verdt prisen?

Mange kan kanskje sitte igjen med en følelse av at det er urimelig dyrt med en eiendomsmegler. Ønsket om å sitte igjen med mest mulig fra boligsalget er forståelig, men man må huske på at det ikke er gratis å selge bolig i Norge. Det er mye jobb som inngår i et boligsalg, og skal du selge boligen din bør du ikke være ensidig opptatt av å spare mest mulig penger. Eiendomsmeglere vil ofte være verdt prisen fordi de sørger for et trygt boligmarked hvor alt går som det skal.

Grunnen til at prisen for en eiendomsmegler kan virke høy, er fordi megleren skal gjøre mange oppgaver for deg i forbindelse med salget. Det skal ordnes med rapporter og dokumenter, reklamering, visning, overtakelser og mye mer. Sluttsummen på boligen spiller også inn.

Skal megleren være verdt prisen, må du også finne en megler som kan få jobben gjort og som har tid å investere i boligsalget ditt. Erfaring har mye å si, da det er viktig for de fleste å få solgt boligen raskt. Jo lenger alt tar, jo dyrere blir det. En eiendomsmegler har vært verdt prisen om du er fornøyd.

FÅ SELGER SELV: I storbyene viser undersøkelser at opp mot 95% bruker eiendomsmegler når de selger boligen.

Er det mye billigere å selge boligen selv?

Enkelte synes å ha inntrykk at det er mye billigere å selge boligen på egen hånd uten hjelp av megler. Det er riktig at dette i mange tilfeller er billigere, men det er viktig å være obs på hele bildet og ikke kun sedet svart hvitt.

For det første er det enkelte kostnader du uansett ikke kommer deg unna. Dette er eksempelvis utgifter til takstmann, boligfotograf, boligselgerforsikring, salgsoppgaver, publikasjon på finn.no. Dette er relativt store summer som i seg selv vil spise opp noe av det du tjener inn.

For det andre må du prise inn all tiden du vil bruke på det selv. Det tar veldig mye tid å sette seg inn i hele prosessen, for ikke minst å snakke om de rettslige forholdene som man også må huske på. Gjør du noe feil kan du risikere å få mangelskrav fra kjøper i etterkant av kjøpet, og dette er ikke veldig hyggelig. Enda viktigere er det risikoen du tar ved å tape store summer ved å ikke klare å gjøre boligen så attraktiv som en megler med erfaring ville gjort.

Om du likevel ønsker å selge selv vil vi anbefale deg å bruke plattformer som Propr eller lignende. Idag selger under 3% av befolkningen boligen uten megler, og det er nok gode grunner til dette.

Les også

Prisoversikt for boligsalg uten megler

Oversikt over priser

Under følger en oversiktlig liste over hva ulike meglertjenester kan koste:

 • Minimumsprovisjon og startpris: 40 000 til 55 000 kr. Dette er minsteprisen en megler eller et meglerfirma skal ha for å påta seg oppgaven.
 • Timepris: hvis megleren operer eller godtar timespris, er det normalt at den ligger på 1500 kr til 2500 kr per time.
 • Takstrapport: 6 500 til 12 000 kr. Dette utarbeides av en ekstern takstmann, og er lovpålagt.
 • Fotografering av bolig: 2500 til 3000 kr. Dette er en viktig del av markedsføringen. Man kan også lage videoer, men disse kan koste noen tusenlapper mer.
 • Markedsføring: 12 000 til 17 500 kr. Dette er en av de kostnadene som varierer mest etter hvilke tjenester og produkter du velger å bruke.
 • Styling: 5 000 til 40 000 kr. Denne summen varierer veldig ettersom hvor mye jobb det er, og om du må leie inn inventar eller ikke.
 • Visning: 2 500 til 3 000 kr per gang. Noen opplever riktignok at boligen selger før visning.
 • Trykte salgsoppgaver: 2500 til 3500 kr. Disse deles ut på visninger.

Informasjonsinnhenting og tinglysning: 2 400 til 19 500 kr. Det finnes en del informasjon som du er pålagt av loven å informere om:

 • Grunnbok: 1000 til 1500 kr
 • Tinglysning av sikring: 400 til 500 kr
 • Innhenting av offentlige opplysninger (inkludert energiattest, formuesverdi, reguleringsbestemmelser og tegninger): 1 000 til 5 000 kr
 • Informasjon fra forretningsfører (sameie og borettslag): 2 000 til 5 000 kr
 • Forhåndsavklaring av forkjøpsrett (borettslag): 4 500 til 7 500 kr

De to siste gjør seg kun gjeldende i borettslag eller andre former for sameier.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Sammenlign pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Priseksempler fra forskjellige meglerkontorer

La oss se på noen konkrete priseksempler fra forskjellige meglerkontorer. Det er likevel viktig å merke seg at disse prisene er veiledende. Du må også regne med å betale ekstra for tilrettelegging, annonsering og lignende. Provisjonsbaserte meglere må først komme på befaring for å vurdere hvor lettsolgt boligen din er og hva du kan forvente å få for den. Deretter får du vite nøyaktig hvor mye eiendomsmegleren vil ha i provisjon.

Eksempler på provisjon fra forskjellige meglerkontorer:

 • Eiendomsmegler 1 Oslo/Akershus: 1 – 3 %
 • Krogsveen: 1 – 3 %
 • PrivatMegleren Asker: 1,25 – 3,1 %
 • Aktiv Bergen Sentrum: 2-3,6 %

Du kan alternativt velge eiendomsmegler til fastpris fremfor tradisjonelle meglertjenester med provisjonsbasert vederlag. De som tilbyr fastpris er også ofte de billigste eiendomsmeglerne. De kan tilby rimeligere priser fordi de har tatt i bruk automatisering og digitalisering for å kutte kostnadene. For eksempel, kontrakter signeres på nett og dere kan holde digitale møter ved behov. 

Her er et par priseksempler fra meglerkontorer som har innført fastpris:

 • Samsolgt by DNB: 60 000 kr, inkludert alt bortsett fra boligselgerforsikring
 • Himla Eiendomsmegling: 45 000 kr, inkludert nesten alt

Fastprismodellen passer bra for de aller fleste, men tjenestene er mindre fleksible. Du bør derfor vurdere om boligen din trenger skreddersydd og spesiell tilrettelegging eller ikke. Dersom du har en særegen, unik eller svært kostbar bolig, kan tradisjonell eiendomsmegling være et bedre valg. Det kan også være en fordel med tradisjonell megling hvis boligen er vanskelig å selge. Men selger du for eksempel et familievennlig rekkehus i et populært boligområde, kan fastprismodellen funke helt fint.

Les også

Alt du må vite om fastprismodellen

Konklusjon: Hva koster en eiendomsmegler?

En eiendomsmegler kan til sammen koste over 100 000 kr. Totalprisen avhenger av flere faktorer, som hva boligen koster, tiden det tar å selge samt alt du trenger av dokumenter og opplysninger for å gjøre boligsalget trygt og lovlig. En del kostnader rår ikke megleren over, og dette vil for eksempel være priser på alt av nødvendige dokumenter.

Eiendomsmegleren operer med provisjon. Dette vil si at de tar en viss prosent av salget. Provisjonen kan ikke være mindre enn 1 % og ikke mer enn 4 %. Det vanligste er 2 %. I Norge er det ikke tillat med progressiv provisjon. Med progressiv provisjon menes det at megleren tar en høyere prosent hvis salgssummen går over et bestemt beløp.

Mange lurer på om prisen på eiendomsmegler er verdt det, og om det går an å spare disse pengene ved å gjøre jobben selv. Det er en grunn til at eiendomsmeglere koster penger, og det er fordi de sørger for at hele salgsprosessen går lovlig for seg. Tilsynsrapporter og andre opplysninger er eksempler på ting du ikke kan gjøre selv. Skal du selge boligen selv, påtar du deg også hele ansvaret, og skjer det feil kan det få økonomiske konsekvenser for deg.

FAQS

Få svar på vanlige spørsmål

Provisjonssatsen for en eiendomsmegler kan variere, men den ligger vanligvis mellom 1 og 3 % av salgsprisen på eiendommen. Den nøyaktige satsen kan avhenge av flere faktorer, som geografisk beliggenhet, type eiendom og verdien av eiendommen.

Ja, i tillegg til provisjonen kan det være noen andre kostnader forbundet med eiendomsmeglerens tjenester. Disse kostnadene kan variere, men de vanligste er markedsføringskostnader, fotograferingstjenester, evaluering av eiendommen og eventuelle juridiske dokumentavgifter. Det er viktig å være klar over alle kostnadene som er involvert før du inngår en avtale med en eiendomsmegler.

Generelt sett vil du ikke måtte betale noe på forhånd til eiendomsmegleren. Eiendomsmeglere arbeider vanligvis på provisjonsbasis, noe som betyr at de kun mottar betaling når eiendommen er solgt. Provisjonen blir vanligvis trukket fra salgssummen når transaksjonen er fullført.

Ja, det er vanligvis mulig å forhandle om provisjonssatsen med eiendomsmegleren. Provisjonen er ofte fleksibel og kan avtales mellom partene. Det kan være lurt å sammenligne tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere og forhandle om provisjonen basert på eiendommens verdi, situasjonen på markedet og de tjenestene eiendomsmegleren tilbyr.

Generelt ligger prisnivået på meglere i Norge relativt likt, dersom du velger samme prismodell. Det er naturligvis noen små prisforskjeller, men de er relativt minimale. De største prisforskjellene beror på hvilken modell du velger, vanlig provisjon, fastpris eller om du velger å selge boligen selv.

Enkelte meglerkontorer tilbyr salgsgaranti, som betyr at de ikke tar betalt dersom de ikke får solgt boligen innen en viss tid. Dette er naturligvis svært gunstig for selger. Det er utrolig kjedelig å måtte betale til megler dersom vedkommende ikke klarer å selge boligen. Meglerforetak som DNB, Notar og Privatmegleren tilbyr normalt salgsgaranti.

Normalt sender megleren et tilbud på en samlet sum hvor alle utgifter er bakt inn i prisen. Si du skal selge en bolig til 5 millioner kroner, da vil normalt megleren for eksempel selge et samlet pristilbud på 120 000 kr, som vil også innbefatte takstmann, boligselgerforsikring, fotograf og lignende. Normalt vil megleren da ha eksterne avtaler med disse. Slikt sett vil du ikke få overraskende utgifter på slutten.

Svaret på dette er enkelt, og det er at det alltid er boligselgeren som betaler eiendomsmegleren. Boligkjøper har andre utgifter som dokumentavgift og lignende, men har ingenting med avtalen med eiendomsmegleren å gjøre. Dette er kun en avtale mellom boligselger og eiendomsmegleren.

Mange mener meglere er overbetalte, men sannheten er at det er mye som inngår i arbeidet. Selve meglerpakken inkluderer veldig mange eksterne avtaler som takstmann, boligfotograf, boligselgerforsikring, utgifter til finn.no og lignende som megleren ikke ser noe til. I tillegg er det mange utgifter til dokumenter, tinglysninger og lignende. Megleren står også juridisk ansvarlig for mye av arbeidet. Slikt sett er det mange grunner til at megleren koster en del.