Overtakelse av bolig: Komplett guide (oppgjør, feil, o.l.)

Vi forbereder deg på overtakelse av boligen, enten du er kjøper eller selger.

Sist oppdatert: 5. mars 2024

Bilde

FORTSATT ANSVAR: Selger kan være ansvarlig for mangler i boligen også etter overtakelse.

Budrunden er over, tingene dine er vekke og nå er det endelig tid for den store dagen – altså overtakelsesdagen. Her er alt du må vite for å forberede deg på overtakelse av bolig.

Har du noen gang tenkt “Hjelp, hva innebærer egentlig overtakelse av bolig og hva skal jeg gjøre?”. Prosessen kan virke overveldende med kontraktsignering, nøkkeloverlevering, overtakelsesprotokoller og… vent, hva var det om å lese av strømmåleren igjen?  Du er i så fall ikke alene. Mange boligselgere lurer på hva som egentlig skjer på overtakelsesdagen og hvordan de kan forberede seg på best mulig måte.

Og nettopp derfor har vi laget denne lille guiden med alt du må vite om overtakelsesprosessen, slik at du trygt kan overlevere nøklene til den nye boligeieren.

Kortversjonen

 • Overtakelse av bolig betyr kort og greit at boligkjøper får husnøklene og overtar boligen. Det er likevel flere formaliteter som må være på plass først, for eksempel at kjøpekontrakten er signert og at kjøpesummen er betalt inn til eiendomsmegleren.
 • Kjøper og selger møtes på overtakelsesdagen for å ta en grundig inspeksjon av eiendommen, samt lese av strøm og vann. Boligen skal være ren, ryddig og i samme stand som da kjøpsavtalen ble inngått, ellers er selger pliktig til å rette opp i det.
 • Dere fyller sammen ut en overtakelsesprotokoll, der dere noterer eventuelle feil og mangler. Deretter må dere signere den og sende den inn til eiendomsmegleren eller oppgjørstjenesten.

Overtakelse av bolig – hva vil det egentlig si?

Overtakelse av bolig er i virkeligheten en formell måte å si “Her, ta husnøklene”. Kjøperen blir dermed boligeieren og får nå lov til å flytte inn. Samtidig er det veldig viktig at alt går riktig for seg på overtakelsesdagen for å beskytte rettighetene til både kjøper og selger. Du som boligselger bør gå gjennom kontraktsvilkårene nøye og passe på at alt er som avtalt før overtakelsesdagen.

Slik forbereder du deg på overtakelsesdagen

Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av fast eiendom, og loven stiller tydelige krav til boligens tilstand ved overtakelse. Loven krever at boligen er i samme stand på overtakelsesdagen som da boligen ble solgt, bortsett fra normal slitasje. Du bør derfor klargjøre boligen grundig for å unngå eventuelle klager eller reklamasjoner.

Her er noen tips til hvordan du klargjør boligen til overtakelse:

 • Ta en gjennomgang av boligen: Se etter eventuelle skader eller mangler som kan ha oppstått etter at boligen ble solgt. Det er viktig at tilstanden på eiendommen ved overtakelse er den samme som da boligkjøperen var på visning.
 • Mindre reparasjoner: Du bør fikse eventuelle problemer som du oppdager. Boligkjøper kan ellers kreve at du retter opp i det.
 • Skjulte feil og mangler: Du må være obs på at som boligselger har du kun ansvar for å fikse nye skader som oppstår mellom avtaleinngåelse og overtakelsesdagen. Dersom det avdekkes skjulte feil og mangler, må kjøper følge vanlig reklamasjonsprosedyre.
 • Grundig flyttevask: Det er faktisk påkrevd i avhendingsloven at du vasker boligen og rydder opp ellers på eiendommen. Dersom flyttevasken ikke er god nok, kan boligkjøper kreve økonomisk kompensasjon. Du har imidlertid krav på å få vaske på nytt før du eventuelt må betale erstatning.

Flyttevask kan være en tidkrevende og utfordrende oppgave. Det er likevel viktig at du tar deg tid til å gjøre en god jobb. Eiendomsmegleren kan gi deg nærmere informasjon om hva du bør gjøre. Hvis du føler at du ikke har tid eller overskudd selv, kan det være verdt å investere i flyttevask med garanti. Da kan du være sikker på at boligen er skinnende ren på overtakelsesdagen. 

Og hvis kjøper finner noe å klage på, kommer vaskebyrået tilbake og gjør jobben på nytt – helt uten ekstra kostnad for deg.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Kontrakt og betaling må være i orden

Både kjøper og selger må først signere kjøpekontrakten før kjøper kan overta boligen. Kjøperen eller banken til kjøperen må deretter overføre kjøpesummen til eiendomsmegleren eller en annen tredjepart som håndterer oppgjøret. I dag er det vanlig å motta kontrakten digitalt og signere den via BankID. Dere trenger ikke lengre å møtes fysisk, men det er likevel viktig å lese nøye gjennom den.

Det er viktig at dette skjer i god tid før den avtalte overtakelsesdagen, ellers kan det oppstå forsinkelser. Boligselger kan ikke overlevere husnøklene til kjøperen før kontrakten er signert og pengene er mottatt hos dem som har ansvaret for oppgjøret. Når dette er på plass, vil dere få mer informasjon om hva dere skal gjøre på overtakelsesdagen. Dere vil også motta en overtakelsesprotokoll, men det er bare én av dere som skal fylle den ut.

Pass på at du har mottatt overtakelsesprotokollen

Du må passe på at du har fått alt du trenger av eiendomsmegleren før overtakelsen. Det er ikke lenger vanlig at megleren er til stede på overtakelsesdagen – nå er det vanligvis kun kjøper og selger som møtes på avtalt tidspunkt. Du som skal selge boligen kan selvsagt be megleren om å være der, men da må du betale et gebyr. 

Men selv om eiendomsmegleren ikke er der fysisk, skal han eller hun likevel forberede deg godt på hva du skal gjøre. Du kan også be megleren om å være tilgjengelig på telefon, i tilfelle du må spørre om noe underveis. Det viktigste er at du mottar overtakelsesprotokollen på forhånd. Den skal du fylle ut sammen med kjøper når dere møtes på overtakelsesdagen.

I dag er det vanlig å fylle ut protokollen digitalt via mobil eller nettbrett. Deretter må kjøper og selger signere den ved hjelp av BankID før den sendes inn til megleren. Du bør derfor passe på at mobilen eller nettbrettet er ladet opp, samt at dere har tilgang til internett og BankID. Du kan alternativt be om å få fylle ut overtakelsesprotokollen på papir og sende den inn via brevpost, men da tar oppgjøret lengre tid.

Les også

Slik fungerer overtakelsesprotokollen

Dette skjer under overtakelse av bolig

Overtakelsesdagen avtales vanligvis allerede under budrunden, men selve tidspunktet avtaler dere når dagen nærmer seg. Dere bør først gå nøye gjennom boligen for å sjekke at alt er som det skal være. Ha overtakelsesprotokollen fremme og bruk den som en slags sjekkliste. Oppdager dere feil og mangler, må dette noteres i protokollen. 

Du som boligselger kan notere at du ikke samtykker, dersom du er uenig med kjøper. Det er likevel viktig at kjøper får det nedskrevet, ellers kan han eller hun miste sine rettigheter. Dere kan heller få hjelp av eiendomsmegleren eller en advokat i etterkant for å vurdere om kjøper har krav på reklamasjon eller ikke.

Dere må også lese av strøm og vann sammen. Målingene noteres i protokollen. Deretter signerer dere overtakelsesprotokollen før den sendes inn til dem som tar seg av oppgjøret. Nå kan boligkjøper endelig få nøklene og begynne å bruke boligen! Det kan være en god idé å sjekke at alle nøklene er der: hovednøkkelen, ekstra sett og eventuelle fjernkontroller til garasjeporten.

REN OG TOM: Det er viktig at leiligheten er ren og tom ved overtakelse, med mindre annet er avtalt.

Slik unngår du problemer på overtakelsesdagen

En typisk klage ved overtakelse av bolig er at flyttevasken ikke er godt nok utført. Andre problemer som kan oppstå er at boligselgeren ikke har klargjort eiendommen i henhold til avtalen. Boligkjøper kan i så fall kreve at du ordner opp i dette, ellers kan kjøperen ha krav på økonomisk kompensasjon. 

Det er viktig å lese kjøpekontrakten nøye. Dersom det avdekkes alvorlige kontraktsbrudd eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn den burde ha vært, kan kjøper nekte å overta eller holde tilbake penger til problemene er fikset. Det er i så fall viktig at dere kontakter eiendomsmegleren eller advokaten så raskt som mulig.

Andre problemer som kan oppstå under overtakelsen er at det mangler ting som skulle ha fulgt med boligen ved salg. En enkel huskeregel er at alt som er en del av bygningen eller som henger fast i den, regnes som en del av eiendommen. Alt som boligen trenger for å fungere ordentlig skal også følge med eiendommen ved salg. Det betyr at integrerte hvitevarer, kjøkkeninnredning, baderomsskap, varmekilder og lignende må stå igjen til den nye eieren.

Selger og kjøper kan selvsagt lage egne avtaler om hva som skal følge med eller ikke. Men det må gjøres på forhånd og inkluderes i kontrakten. Du som boligselger bør derfor sette deg grundig inn i hva som medfølger eiendommen automatisk i forkant. Hvis det er noe som egentlig skal følge med og som du ikke vil gi avkall på, må du informere om dette i prospektet eller salgsoppgaven på en tydelig måte.

Typiske fallgruver på overtakelsesdagen

 • Det blir uenighet om flyttevasken er gjort godt nok. Som boligselger kan du unngå dette ved å bestille en flyttevask med garanti.
 • Boligselger finner ikke nøkler til bod og andre deler av bygården. Husk å trippelsjekk dette før overtakelsen.
 • Boligselger husker ikke hvilken bod som er hans eller hennes, da den aldri er brukt. Unngå dette ved å dobbelsjekk dette på forhånd om du har en eller flere boder du ikke har brukt.
 • En av partene har satt av for lite tid til overtakelse. Overtakelse kan ta lang tid, særlig om kjøper er kresen på flyttevasken.
 • Helt uforutsette ting dukker opp ved dobbeltsjekk av boligen, som kjøper ikke er fornøyd med og ønsker å reklamere på.
 • Det viser seg at boligselger har mistet sentrale nøkler, og det blir et spørsmål om hvem som skal erstatte disse.

Nå kan megleren ta oppgjøret

Nå som overtakelsen er unnagjort, nøklene til boligen er overlevert og overtakelsesprotokollen er sendt inn, kan eiendomsmegleren fullføre oppgjøret. Du kan alternativt få hjelp til oppgjøret av advokater og oppgjørstjenester, dersom du selger bolig selv. De som håndterer oppgjøret sender skjøtet til tinglysing, slik at eiendommen blir offentlig overført og registrert på den nye eieren.

Pengene betales ut til boligselgeren etter at tinglysingen er ferdig. Det kan ta opptil to uker etter overtakelsesdagen. Eventuelle heftelser og pant i boligen blir innfridd før boligselger får pengene. Eiendomsmegleren trekker også fra meglerhonoraret, samt betalingen for boligselgerforsikringen.

Les også

Slik fungerer oppgjøret

Hva skjer etter overtakelsen?

Det føles som om boligsalget endelig er avsluttet når du har overlevert husnøklene til kjøper. Du må likevel være obs på at ansvaret ditt ikke slutter der – du kan faktisk bli holdt ansvarlig for skjulte feil og mangler som koster mer enn 10 000 kr å fikse i opptil fem år etter at salget fant sted. Kjøperen må imidlertid melde fra om problemet innen rimelig tid, ellers kan han eller hun miste retten til å kreve erstatning.

Du kan heller ikke selge boligen som den er. Boligselgere har opplysningsplikt og må dokumentere boligens tilstand i forkant av salget. I praksis betyr det at du bør inkludere en boligsalgsrapport – altså en slags tilstandsrapport fra takstmann – i salgsoppgaven. Du må også skrive en egenerklæring der du informerer om alle kjente feil og mangler, inkludert feil som skjedde for lenge siden og som nå er rettet opp i.

Kjøper kan ikke kreve erstatning for noe som står i salgsoppgaven, boligsalgsrapporten og egenerklæringen. Men han eller hun kan derimot kreve erstatning for skjulte feil og mangler som boligselger ikke visste om ved salgstidspunktet. Samtidig er det viktig å vite at kjøper ikke kan kreve erstatning for noe som burde ha vært forventet med tanke på eiendommens synlige tilstand, boligtype og alderen på bygningene.

Mange boligselgere velger å tegne boligselgerforsikring for å beskytte seg mot kostbare reklamasjonssaker. Det er i så fall forsikringsselskapet som behandler reklamasjonskravet og betaler erstatningen. Dette er også en stor trygghet for boligkjøper. Selv om boligselger er pliktig til å betale erstatning, er det ikke sikkert at han eller hun faktisk har penger tilgjengelig til å gjøre det. Kjøperen kan derimot senke skuldrene og føle seg trygg på at forsikringsselskapet ordner opp, dersom det skulle oppstå problemer.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Konklusjon: dette må du vite om overtakelse av bolig

Som du kan se, innebærer overtakelse av bolig mye mer enn å bare overlevere nøklene til kjøper. Du bør derfor forberede deg godt og sette deg grundig inn i avtalevilkårene på forhånd for at det ikke skal oppstå problemer på overtakelsesdagen. Det viktigste er at du passer på at eiendommen er i samme stand som avtalt og at flyttevasken er på stell.

Husk å spørre eiendomsmegleren om hjelp eller videre informasjon, dersom du har behov for det. Lykke til med boligsalget!