Selge bolig med advokat: Fordeler og ulemper

Vurderer du å selge bolig med advokat? Da bør du først ta en titt på alle fordelene og ulempene ved å bruke en boligadvokat fremfor eiendomsmegler.

Sist oppdatert: 9. mai 2024

Bilde

DE FLESTE BRUKER MEGLER: De aller færreste velger å selge boligen med advokat, men noen ganger kan det lønne seg. Her leiligheter på Kampen i Oslo.

Mange velger å bruke eiendomsmegler til boligsalg. Andre ønsker å ta saken i egne hender ved å selge bolig selv og heller få profesjonell hjelp med det juridiske og til oppgjøret. Men hva innebærer det egentlig å selge bolig med advokat? Og hvorfor er det verdt å vurdere dette alternativet?

Det er vanlig å få hjelp av en boligadvokat når du trenger juridisk ekspertise til å fullføre salget. Boligsalg med advokat kan være aktuelt i flere situasjoner, for eksempel når salget er komplekst eller når selger ønsker juridisk rådgivning. Advokathjelp kan også være et godt alternativ til deg som ønsker å finne en boligkjøper selv, fremfor å overlate markedsføringen til en megler.

Kortversjonen

  • Mange velger å selge bolig med advokat når de trenger juridisk ekspertise i stedet for eller i tillegg til eiendomsmeglingstjenester. Advokathjelp kan være spesielt nyttig i visse situasjoner, for eksempel ved arv, skifte, privat boligsalg eller når eiendommen gis vekk som forskudd på arv.
  • Det er mange fordeler ved å få hjelp av en advokat til å fullføre boligsalget. Boligadvokater kan for eksempel bistå med juridisk rådgivning ved kompliserte salg eller utføre oppgjør til en fast, lav pris.
  • Den største ulempen er at du ikke får like mye hjelp til boligsalget som det du får av en tradisjonell eiendomsmegler. Meglere kan ta ansvar for hele salgsprosessen og på den måten spare deg for mye tid og bekymringer.

Hvorfor selge bolig med advokat og ikke megler

Du forbinder kanskje boligsalg med eiendomsmeglere. Meglere spiller tross alt en viktig rolle i boligsalgsprosessen. De hjelper med alt fra verdivurdering og markedsføring til visninger, budrunde og oppgjør. Eiendomsmeglerens oppgave er å sikre at både kjøper og selger føler seg trygge gjennom hele prosessen, samt at boligsalget følger gjeldende lover og regler.

Men nå som bolighandel blir mer og mer digitalisert, har flere og flere boligeiere begynt å utforske alternative måter å selge bolig. Verktøy som Finn.no og gjør det stadig enklere for boligselgere å nå ut direkte til aktuelle kjøpere. Noen velger derfor å selge boligen selv for å spare penger på meglerprovisjon. Andre ganger ønsker man kun hjelp til eierskifte, for eksempel i forbindelse med samlivsbrudd og arv.

Likevel er det ikke alt du kan gjøre selv. Du trenger hjelp av profesjonelle til å håndtere enkelte deler av salget, for eksempel kontraktsinngåelse og oppgjør. Da kan boligadvokater være et godt alternativ til meglere. Du får juridisk ekspertise og rådgivning ved behov, samtidig som du har større kontroll over boligsalget. 

I tillegg tillater ikke de fleste banker at kjøper betaler pengene fra boliglånet direkte til selger – de ønsker at betalingen skjer via en pålitelig tredjepart som nettopp en advokat.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Hvordan fungerer boligsalget?

Det er flere grunner til hvorfor du ønsker å selge bolig med advokat. Hvordan boligsalget fungerer, avhenger av din spesifikke situasjon. Hvis du for eksempel selger boligen din selv, så håndterer du markedsføring, visninger og budrunder på egen hånd. Advokater kan imidlertid gi deg råd og veiledning underveis i salgsprosessen. 

Hvis du skal selge bolig privat og du har funnet en kjøper på egen hånd, kan advokaten utforme salgskontrakt, skjøte og andre salgsdokumenter. Han eller hun kan også håndtere oppgjøret på en trygg måte. En boligadvokat kan også hjelpe deg med å kjøpe boligselgerforsikring som beskytter deg mot eventuelle reklamasjonskrav og klager i etterkant av salget.

Andre ganger trenger du kun hjelp til eierskifte, for eksempel i forbindelse med arv, samlivsbrudd eller overføring av eiendom mellom ektefeller. I slike tilfeller trenger man ikke hjelp med å selge bolig – det er heller snakk om å overføre eierskapet av boligen. Du bør i så fall starte prosessen ved å be om en innledende konsultasjon med en advokat som har relevant kunnskap og erfaring.

Enkelte ganger kan det være fordelaktig å samarbeide med både en eiendomsmegler og en advokat, for eksempel ved et komplisert salg. Mens megleren fokuserer på markedsføring og salg av eiendommen, kan boligadvokaten håndtere de juridiske aspektene ved salget. Dette samarbeidet kan sikre en enkel og effektiv salgsprosess, samtidig som du får juridisk rådgivning.

Les også

Tips og råd til visningen

Fordeler med å selge bolig med advokat

En av de mest åpenbare fordelene med å bruke en advokat er at du får juridisk rådgivning. Boligadvokater er eksperter på eiendomsrett. De kan hjelpe deg med å tolke eiendomsloven eller løse eventuelle juridiske problemer som kan oppstå i forbindelse med et komplisert boligsalg. Dermed reduserer du risikoen for fremtidige tvister eller komplikasjoner i etterkant av salget.

En annen stor fordel er at advokater kan fungere som uavhengige tredjeparter og gi objektiv rådgivning, for eksempel i forbindelse med arv og skilsmisse. De kan hjelpe dere med å finne gode løsninger som er juridisk korrekte og som alle parter kan være fornøyde med. De kan også hjelpe med å forhandle frem vilkår i salgskontrakten.

Ikke minst, så kan advokatkostnaden være lavere enn tradisjonelle meglergebyrer. Det skyldes at advokatene ofte tar en fast pris for sitt arbeid, uavhengig av salgsprisen på boligen. Du får riktignok ikke hjelp med verdivurdering, markedsføring og lignende oppgaver. Det blir derfor ikke helt riktig å sammenligne prisen på enkelte advokattjenester med komplette meglerpakker. 

Du bør heller vurdere kostnadene ved å selge bolig selv vs. bruke en tradisjonell megler for å finne ut av hva som svarer seg økonomisk.

ADVOKATMAT: I tilfeller som ved for eksempel overtakelse ved odelsrett, eller lignende områder hvor det allerede er funnet en kjøper og det trengs noe juridisk arbeid, er det perfekt å bruke en advokat til å selge boligen.

Ulemper med å selge bolig med advokat

Det finnes også noen ulemper med å selge bolig med advokat. Boligadvokater har juridisk kunnskap og kompetanse, men de mangler den spesifikke markedsføringsekspertisen til erfarne eiendomsmeglere. Hvis du enda ikke har funnet en kjøper, må du markedsføre boligen på en slik måte at den vekker interessen til potensielle kjøpere. I tillegg må du håndtere budrunden og forhandle frem en pris som alle er fornøyde med.

I slike tilfeller blir det altså et spørsmål om å selge bolig selv ved hjelp av en advokat eller bruke eiendomsmegler. Du bør undersøke hvor god etterspørsel det er etter boliger som din i nettopp ditt nabolag og vurdere hvor lett det vil være å selge eiendommen. Hvorvidt du bør bruke advokat eller eiendomsmegler, avhenger av dine spesifikke behov, budsjett og tilstanden på boligmarkedet der du skal selge bolig.

Boliger som burde selges med megler

  • Som oftest er det gode grunner til å selge de fleste boliger med megler etter vår erfaring.
  • Store og verdifulle hus burde i de fleste tilfeller selges av en megler som har erfaring med å selge lignende boliger.
  • Det samme gjelder hytter. Her burde jobben utføres av en megler som har erfaring med tilsvarende hytter i samme område.
  • Det utelukkes ikke at advokater kan ha erfaring innen slike salgsområder, men i vår erfaring er det sjeldnere.
  • Som oftest egner advokat seg best der det allerede er funnet en kjøper av boligen.

Alternative måter å selge bolig

Det er viktig å påpeke at du har flere valgmuligheter enn å bare selge bolig med advokat eller tradisjonell eiendomsmegler. Nettbaserte plattformer som Propr.no har forenklet privat boligsalg ved å tilby selgere verktøyene de trenger for å selge boligen selv. Tjenester som Oppgjør.no kan derimot være et godt alternativ til deg som allerede har funnet en boligkjøper og kun trenger hjelp med nettopp oppgjøret.

Du kan også få hjelp av eiendomsmegler til kun deler av boligsalget, for eksempel verdivurdering og oppgjør. Dermed kan du få hjelp av en profesjonell megler, samtidig som du sparer penger ved å utføre mange av oppgavene selv. Det bør også nevnes at flere meglerkontorer har begynt å tilby fastpris på meglertjenester, fremfor å kun tilby tradisjonell eiendomsmegling.

Samsolgt by DNB og Himla Eiendomsmegling er to gode eksempler på meglerkontorer med fastpris. Du betaler kun én fast, lav pris for meglertjenestene og ingen gebyrer utenom, uavhengig av den endelige salgssummen. Nøyaktig hvordan denne prismodellen fungerer varierer mellom ulike meglerkontorer, og du bør derfor vurdere de forskjellige tilbudene nøye før du bestemmer deg.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Praktiske eksempler på boligsalg med advokat

Du har nå fått mye god informasjon om alle fordelene og ulempene med å selge bolig med advokat. Vi har også forklart hvordan boligsalget blir fullført. Likevel kan det være godt å se på noen praktiske eksempler på hvordan boligsalg med advokat egentlig fungerer. Disse eksemplene er fiktive og er skrevet for å illustrere hvordan boligsalgsprosessen foregår, men de ulike scenarioene er samtidig realistiske.

Salg av arvet bolig:

Linda arvet nylig en eldre leilighet i Oslo sentrum etter sin avdøde tante og ønsket å selge eiendommen videre til en annen slektning. Hun var usikker på hvordan hun skulle håndtere salget og det var mange følelser involvert. Linda valgte til slutt å få hjelp av en advokat. Advokaten hjalp henne med å tolke gjeldende lover og regler for arv og boligsalg, samt sørget for at alle papirer var i orden. 

Resultatet var en enkel salgsprosess som var fri for konflikter, og Linda følte seg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen.

PASSENDE TILFELLER: Særlig dersom boligen skal overføres ved arv kan det lønne seg å bruke advokat fremfor megler. Grunnen til dette er at det også involverer juridiske spørsmål, og det ikke trengs å gjøre noen markedsføring eller lignende av boligen.

Komplekst salg med flere parter involvert:

Jonas og Kari hadde kjøpt en bolig sammen, men de bestemte seg for å gå hver til sitt etter noen år. De ønsket å selge boligen, men de var uenige om flere aspekter ved salget. De valgte å bruke både en advokat og en eiendomsmegler for å sikre at begge parters interesser ble ivaretatt. 

Advokaten fungerte som en nøytral tredjepart, forhandlet frem en avtale som de begge kunne leve med og sørget for at de unngikk større konflikter.

Selge bolig selv uten megler:

Morten var en førstegangsselger som ønsket å spare penger ved å selge bolig privat. Det var høy etterspørsel etter boliger som hans i området, og han følte seg derfor trygg på selve markedsføringen. Han var derimot usikker på de juridiske aspektene ved salget. En boligadvokat hjalp Morten med kontraktsarbeid, ga han gode råd under forhandlingene og håndterte oppgjøret på en trygg måte. 

Selv om salgsprosessen tok litt lengre tid enn forventet fordi han måtte be advokaten om råd underveis, var Morten fornøyd med resultatet og pengene han sparte.

Så mye kan du spare ved å selge boligen selv

Generelt sett kan du regne med å spare alt fra 50 000 kroner til godt over 100 000 kroner. Nøyaktig hvor mye du kan spare ved å selge boligen selv via advokat eller tjenester som Propr.no avhenger av flere ting. For eksempel, har du funnet en kjøper selv og trenger kun hjelp med oppgjøret? Eller må du betale for annonsering, boligbilder og annen markedsføring?

Vi anbefaler at du sammenligner forskjellige meglertilbud med andre tilbud fra meglere og med totalkostnaden for å selge eiendommen privat, inkludert advokatkostnader. Bare husk at privat boligsalg krever tid og innsats – hvor mye er tiden din verdt. Det bør du også få med i regnestykket ditt.

Les også

Selge bolig uten megler – anbefales det?

Konklusjon: fordeler og ulemper ved å selge bolig med advokat

Det er både fordeler og ulemper ved å selge bolig med advokat. Du bør vurdere de forskjellige alternativene dine nøye for å finne ut av hva som passer best for deg. En advokat kan gi deg juridisk trygghet, spesielt i komplekse situasjoner som arv eller skilsmisse. Det kan i tillegg være økonomisk gunstig å få hjelp av en boligadvokat til oppgjør, dersom du finner en boligkjøper på egen hånd.

Eiendomsmegler kan derimot hjelpe deg med hele boligsalgsprosessen fra start til slutt. Megleren tar ansvar for boligsalget og utfører alle oppgaver. Dagens meglere har en lang utdanning bak seg og er eksperter på å selge bolig. En kombinasjon av eiendomsmegler og advokat kan også være en god løsning i enkelte tilfeller.

Vi anbefaler at du tenker nøye gjennom dine behov og ønsker, samt undersøker tilstanden på boligmarkedet før du bestemmer deg. Lykke til!

FAQS

Få svar på vanlige spørsmål

Jurister kan være eiendomsmegler, så sant de har fått en spesiell tillatelse av Finanstilsynet. Advokater som spesialiserer seg på eiendomsrett kan likevel bistå ved oppgjør, kontraktsinngåelse og lignende. Ellers kreves det høy utdannelse med Bachelor og praksis for å være eiendomsmegler.

Hvis boligsalget er skattepliktig, kan du trekke fra alle salgskostnader når du beregner gevinst eller tap. Dersom du fikk hjelp av advokat til å selge boligen, kan du dermed trekke fra advokatkostnadene. Du betaler kun skatt av gevinsten, og eventuelle tap er fradragsberettiget.

Selger er pliktig til opplyse om alle kjente feil og mangler ved eiendommen, enten du får hjelp av megler eller advokat til boligsalget. Kjøper kan ikke kreve reklamasjon for mangler som du har opplyst om på forhånd, for eksempel i salgsoppgaven.

Ja, advokater som spesialiserer seg på boligsalg og oppgjør kan tilby boligselgerforsikringer på vegne av forsikringsselskaper, akkurat som eiendomsmeglere. Vi anbefaler på det sterkeste å inngå en slik forsikring for å unngå kostbare og vanskelige reklamasjonskrav i etterkant av salget.

Oppgjørstjenester utføres av advokater, og disse koster som regel 10 000 kroner. Du bestiller slike tjenester på nett, og boligsalgskontrakten signeres digitalt. Den nøyaktige advokatkostnaden kan likevel variere mellom ulike firmaer, samt om du trenger ekstra hjelp eller bistand under oppgjøret eller med kontrakten.