Overtakelsesprotokoll: Komplett guide (uenighet, tid, o.l.)

Overtakelsesprotokollen er siste steget i boligsalgsprosessen. Les alt du trenger å vite her.

Sist oppdatert: 6. mars 2024

Bilde

SISTE STEG: Overtakelsesprotokollen er siste steg i boligsalgsprosessen.

Overtakelsesprotokollen er ikke bare nok et skjema som du må fylle ut ved salg av bolig. Dette viktige dokumentet forenkler overtakelsen og beskytter rettighetene til både kjøper og selger.

Budet er godtatt for lengst, tingene dine er vekke og flyttevasken er fullført – og nå er det endelig tid for å gi nøklene videre til boligkjøper. Men hva skal egentlig skje på overtakelsesdagen? Og hva er egentlig med denne overtakelsesprotokollen som dere må fylle ut? 

Jo, dette viktige dokumentet sikrer at overtakelsen av boligen går som den skal og fungerer som en slags sjekkliste. Megleren kan faktisk ikke overføre eiendommen til ny eier eller betale ut kjøpesummen før han eller hun har mottatt protokollen, ferdig utfylt og signert. Dere må også skrive ned eventuelle feil eller mangler som oppdages under overtakelsen i overtakelsesprotokollen.

Her i denne guiden tar vi en nærmere titt på hva protokollen skal inneholde, hvordan dere fyller den ut på riktig måte og hva dere skal gjøre om dere oppdager avvik.

Kortversjonen

 • En overtakelsesprotokoll er et dokument som boligselger og boligkjøper fyller ut sammen ved selve overtakelsen. Den fungerer som en slags sjekkliste og hjelper dere med å huske på alt som skal gjøres, for eksempel lese av strøm og vann.
 • Protokollen skal inneholde relevante opplysninger om eiendommen, samt eventuelle mangler eller avvik som oppdages under overtakelsen. Både kjøper og selger må signere dokumentet før dere sender det inn til megleren.
 • Eiendomsmegleren kan fullføre oppgjøret når overtakelsesprotokollen er mottatt. Megleren vil nå tinglyse skjøtet for å overføre eiendommen til boligkjøper, og deretter blir pengene utbetalt til boligselger.

Hva er en overtakelsesprotokoll og hva inneholder den?

En overtakelsesprotokoll brukes i mange sammenhenger, inkludert overtakelse av nybygg og utleieboliger. Men her fokuserer vi på overtakelsesprotokollen som brukes ved salg av brukte boliger. Dette dokumentet fylles ut og signeres av både kjøper og selger når de møtes for å overlevere nøklene.

Nå lurer du sikkert på: “Hva er det denne protokollen inneholder?”. Vel, den inneholder viktige opplysninger om selve boligen og tilstanden på eiendommen på det tidspunktet som overtakelsen fant sted. Disse opplysningene inkluderer blant annet dato og tid, hvem som var til stede, eventuelle anmerkninger på utvask, skader eller mangler.

Kort og greit, boligkjøper skal sjekke at boligen er klargjort som avtalt før han eller hun offisielt overtar eiendommen. Overtakelsesprotokollen fungerer også som en slags sjekkliste til overtakelsen. Dere fyller nemlig ut skjemaet etter hvert som dere befarer ulike deler av eiendommen. Dokumentet inneholder også strøm- og vannmåleravlesninger.

Eventuelle avvik som boligkjøper ønsker at selger skal rette opp i skal noteres i protokollen, selv om selger er uenig. Eventuelle tvister og rettigheter kan avklares i etterkant – bare pass på at det blir skrevet ned inntil videre. I svært alvorlige tilfeller kan boligkjøper nekte å overta eiendommen eller kreve at deler av kjøpesummen blir holdt tilbake. I slike tilfeller må eiendomsmegler og advokat kontaktes med én gang.

Protokollen som brukes ved overtakelse av nybygg er egentlig ganske lik med samme innhold. Den største forskjellen her er at boligkjøper gjennomfører befaringen i forkant av selve innflyttingen sammen med noen som representerer entreprenøren. Enkelte boligkjøpere velger å få hjelp av en takstingeniør ved overtakelse. Hovedformålet er nemlig å avdekke feil og mangler som entreprenøren er pliktig til å fikse.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Slik fyller du ut overtakelsesprotokoll ved salg av bolig, steg-for-steg

Det er heldigvis ganske enkelt å fylle ut en overtakelsesprotokoll ved salg av bolig. Du trenger tilgang til skjemaet, enten på papir eller digitalt. Eiendomsmegleren sender ut skjemaet i god tid i forkant. Hvis dere skal sende den inn digitalt, må dere huske å ta med dere mobil og nettbrett. Dere trenger også tilgang til internett og mulighet til å signere dokumentet med BankID.

Deretter er det bare å gjøre følgende på selve overtakelsen:

 • Steg 1 – gjennomgang av boligen: Begynn med å gå nøye gjennom boligen sammen ved å følge punktene i overtakelsesprotokollen. Sjekk at alt er som avtalt i kontrakten. Noter eventuelle feil eller mangler i protokollen.
 • Steg 2 – måleravlesninger: Ikke glem å inkludere måleravlesningene for strøm og vann. Begge parter må være enige om avlesningene.
 • Steg 3 – dokumentasjon: Hvis dere oppdager mangler, skader eller feil, bør dere også ta bilder av dette. Denne dokumentasjonen kan være nyttig senere.
 • Steg 5 – avslutt overtakelsen med å signere dokumentet: Når alt er fylt ut og begge parter er enige, er det på tide å signere protokollen og sende den inn til eiendomsmegleren.

Og det var det – overtakelsen er fullført og boligkjøper kan få nøklene til boligen. Boligselger kan derimot gi seg selv en god klapp på skulderen og glede seg til at pengene kommer på konto. Eiendomsmegleren har derimot enda noen viktige oppgaver som gjenstår før boligsalget offisielt er fullført.

Les også

Tips og råd til selve overtakelsen

Derfor er overtakelsesprotokollen så viktig ved salg av bolig

Protokollen er utviklet for å beskytte interessene til begge parter, samt sikre at overtakelsen av boligen skjer i henhold til gjeldende lover og regler. Men dette dokumentet har enda en viktig rolle: den gir megleren tillatelse til å overføre eiendommen til boligkjøperen og utbetale pengene til boligselgeren. 

Med andre ord, dere må fylle ut og signere overtakelsesprotokollen for at eiendomsmegleren eller advokaten skal kunne fullføre oppgjøret.

Det signerte dokumentet sendes til oppgjørsavdelingen til meglerkontoret, enten digitalt eller som brevpost. Deretter sender eiendomsmegleren skjøtet til Kartverket for tinglysing. Boligkjøper er formelt den nye eieren når tinglysingen er fullført. Eiendomsmegleren innfrir deretter eventuelle heftelser, meglers vederlag og boligselgerforsikring før sluttoppgjøret blir utbetalt til boligselger. Alt dette kan ta opptil to uker.

Typiske tvistepunkter ved overtakelse

 • Kjøper mener selger ikke har gjort god nok utvask, og krever erstatning eller at selger skaffer vaskehjelp til å vaske tilfredsstillende.
 • Selger har glemt eller mistet nøkler til bod eller ekstranøkler til leiligheten, og det blir uenighet om hvor mange som var lovet og eventuell erstatningssum.
 • Det blir uenighet om inventar som kjøper trodde skulle følge med leiligheten, som selger har tatt med seg.

Hjelp, vi er uenige! Hva gjør vi nå?

Drømmescenarioet er at begge parter er fornøyde med overtakelsen, og boligkjøper finner ingenting å klage på. Men hva skjer hvis dere er uenige om noe? Eller hvis kjøper finner noe som de ønsker at du fikser så kjapt som overhodet mulig? Det enkle svaret er at alt skal skrives ned i overtakelsesprotokollen. 

Joda, selv om du som boligselger synes at kjøper er urimelig. Du kan i så fall legge til at du ikke samtykker.

Deretter kan dere finne ut av hvilke rettigheter og plikter dere har ved å snakke med eiendomsmegler eller advokat. Boligkjøper kan som sagt nekte å overta boligen ved svært alvorlige tilfeller. Han eller hun kan også kreve prisavslag, kompensasjon eller erstatning for eventuelle utbedringer som må utføres.

Boligselger skal imidlertid ha mulighet til å rette opp i avvik selv før dere kan avtale kompensasjon eller prisavslag, så sant det er mulig. En vanlig klage ved overtakelse av bolig er at eiendommen ikke er ryddig nok eller godt nok vasket. Dersom kjøper ikke er fornøyd med flyttevasken, skal selger få anledning til å vaske på nytt innen rimelig tid. 

Hvis du vil ha hjelp av et vaskefirma for å slippe å ta utvasken selv, bør du benytte deg av noen som har fornøydhetsgaranti. Da kommer vaskefirmaet tilbake og ordner opp, slik at kjøperen blir fornøyd. Bare pass på at garantiperioden er gyldig til og med overtakelsesdagen – det er kjedelig om den har utløpt, sånn at du må gjøre det selv likevel!

OFTE IKKE BRA NOK: Utvask er ofte et tvistepunkt ved overtakelsen.

Vanlige feil ved overtakelse av bolig og hvordan unngå dem

Boligkjøper er kanskje ivrig etter å flytte inn i sitt nye hjem, og du vil gjerne bli ferdig med overtakelsen så fort som mulig. Men dere bør likevel stoppe litt opp og bruke god tid på å befare boligen og fylle ut overtakelsesprotokollen så grundig som mulig. Ellers kan dere fort gjøre feil som kan bli kostbare på sikt.

Her er noen vanlige tabber som dere må se opp for på overtakelsesdagen:

 • Informasjonen i overtakelsesprotokollen er åpen for tolkning: Mange boligkjøpere undervurderer hvor viktig protokollen er og fyller den ikke ut grundig nok. Det kan føre til fremtidige uenigheter, særlig hvis boligkjøper ønsker å reklamere på noe – så pass på at eventuelle avvik dokumenteres på en tydelig og forståelig måte.
 • Overfladisk inspeksjon: En annen vanlig feil er å ikke sjekke boligen nøye nok under overtakelsen. Det kan føre til at dere overser viktige feil eller mangler. Boligkjøper kan faktisk miste en del rettigheter ved å ikke føre opp avvik. For eksempel, det er for sent å klage på vaskingen når overtakelsesprotokollen er sendt inn og nøklene er overlevert.
 • Boligen er ikke klargjort for overtakelse: Boligselger må på sin side klargjøre boligen grundig i forkant av overtakelsesdagen. Eiendommen skal være ryddig og ren. Alt som skal følge med boligen, må være på plass. For eksempel, du kan ikke ta med deg hvitevarer hvis de følger med bolig ved salg.

Eiendomsmegleren skal gi deg grundig informasjon om hvordan du klargjør og vasker boligen i forkant av overtakelsesdagen. Megleren kan også hjelpe deg om du er usikker på hva som følger med boligen ved salg eller ikke. Husk at megleren ikke bare er en selger, men også en rådgiver som skal veilede deg gjennom hele boligsalgsprosessen.

Les også

Derfor bør du velge flyttevask med garanti

Bør megleren være til stede ved overtakelse av bolig?

I dag er det ikke lengre vanlig at eiendomsmegleren er med – men selger må derimot være til stede på overtakelsen. De fleste meglerkontorer tar ekstra betalt for at megleren også skal delta. Megleren skal likevel hjelpe både kjøper og selger ved å forberede dem godt, for eksempel informere om hva dere skal se etter under inspeksjonen. Han eller hun skal også forklare hvordan dere fyller ut overtakelsesprotokollen.

En av grunnene til at eiendomsmegleren ikke trenger å være til stede er at overtakelsesprotokollen fylles ut og sendes inn digitalt via mobil eller nettbrett. Dere signerer den enkelt ved hjelp av BankID. Megleren trenger derfor ikke å fysisk ta papirene med seg for å kunne fullføre oppgjøret. Det er selvsagt mulig å fylle ut et papirskjema istedenfor som du sender inn som brevpost – men da kan oppgjøret ta lengre tid.

Noen ganger kan det likevel være smart å betale for at eiendomsmegleren er med på overtakelsen av boligen. Det kommer helt an på situasjonen og dine personlige preferanser. Hvis du føler deg trygg på at du klarer å håndtere det selv, så er det unødvendig at megleren er med. Husk at protokollen fungerer som en slags sjekkliste for overtakelsen – det er bare å følge den når dere befarer boligen. Men hvis du er usikker eller bekymret, kan det være verdt å ha megleren der.

Dere kan uansett ringe til eiendomsmegleren eller meglerkontoret for å spørre om råd, dersom det skjer noe under overtakelsen som dere er usikre på. Eiendomsmegleren kan også være en verdifull ressurs etter overtakelsesdagen, for eksempel ved å følge opp eventuelle problemer som noteres i protokollen.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Derfor må du fylle ut overtakelsesprotokoll grundig ved salg av bolig

Kort og greit, overtakelsesprotokollen spiller en veldig viktig rolle ved salg av bolig. Den er en slags sjekkliste for overtakelsen som dere kan følge mens dere gjennomgår eiendommen. Dere kan dokumentere eventuelle avvik i den, samt notere måleravlesningene på en ryddig måte. 

Ikke minst, så må den signeres og sendes inn for at eiendomsmegleren skal kunne overføre eiendommen til den nye eieren, betale ut pengene til boligselger og avslutte boligsalget. Dere bør derfor ta dere god tid til å fylle ut dette dokumentet. Det kan spare dere for mye stress og potensielle problemer i etterkant. 

Husk at eiendomsmegleren kan hjelpe dere hvis dere lurer på noe, selv om han eller hun ikke er til stede på selve overtakelsesdagen. Lykke til!