Slik får du gratis verdivurdering av boligen

Visste du at du kan få gratis verdivurdering av boligen din? Les videre for å oppdage hvordan!

Sist oppdatert: 26. mars 2024

Bilde

MANGE MULIGHETER: Det er mange meglere som utfører gratis verdivurderinger, særlig i sentrumsnære områder. Her Ålesund sentrum.

Det er mange grunner til hvorfor du må finne ut av boligens verdi. Hvis du skal selge seiendommen, må du bestemme deg for den riktige prisen. Eller kanskje du ønsker å reforhandle boliglånet? Eller er du bare nysgjerrig på hva boligverdien er? Det er her en verdivurdering kommer inn i bildet.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan boligselgere får gratis verdivurdering av bolig. Vi tar også for oss forskjellige typer vurderinger og når du trenger hva.

Kortversjonen

 • Du kan få gratis verdivurdering av boligen via eiendomsmegler eller ved å bruke boligpriskalkulatorer på nett. Boligkalkulatorer passer best til eget research, og du bør heller kontakte eiendomsmegler hvis du skal legge eiendommen ut for salg.
 • Det finnes flere typer verdivurderinger, men e-takst og meglers verdivurdering er de to vanligste. Meglers vurdering er gratis i forbindelse med boligsalg, mens e-takst brukes til låneformål og koster noen tusenlapper.
 • Det er vanlig at eiendomsmeglere tilbyr gratis verdivurdering for å hjelpe deg i gang med boligsalgsprosessen. Meglerne utfører samtidig en befaring av eiendommen, slik at de vet hvilken provisjon eller pris de kan tilby deg.

Hva er en verdivurdering?

En verdivurdering er rett og slett en vurdering av hva boligen din er verdt og kan selges for på markedet. Markedsverdien er basert på en rekke faktorer som for eksempel beliggenhet, størrelse, tilstand, alder, sammenlignbare salg i området og lignende. Formålet med en verdivurdering er å gi et objektivt, upartisk prisestimat av hjemmet ditt. Et slikt estimat kan være utrolig nyttig når du skal fastsette en salgspris for boligen din eller forhandle om boliglånet.

Det finnes flere måter å vurdere boligverdien. De mest vanlige er meglers verdivurdering og e-takst. Begge disse utføres av en eiendomsmegler. Du kan også be om verditakst fra en takstingeniør. Verditaksten er basert på det samme som e-takst og meglers verdivurdering – men med litt ekstra. Takstmannen ser nemlig også på boligens tekniske verdi, i tillegg til markedsverdi.

Les også

Enkel guide til e-takst

E-takst vs. meglers verdivurdering

Det er en liten forskjell mellom e-takst og meglers verdivurdering. Begge er basert på det samme, men e-taksten dokumenteres grundigere og lagres i en database. Der har banker og andre finansinstitusjoner tilgang til informasjonen om boligen. E-takst brukes dermed hovedsakelig til låneformål der man ønsker å pantsette boligen, samt til å forhandle om bedre renter på boliglånet. Det er vanlig å betale ca. 2500 kroner og opp for e-takst.

Meglers verdivurdering er derimot gratis i forbindelse med boligsalg. Eiendomsmegleren må først se eiendommen din før han eller hun kan gi deg et pristilbud. Meglerprovisjonen varierer blant annet av boligens forventede salgspris og “salgbarhet”, det vil si hvor mye arbeid megleren må legge ned i boligsalget.

Samfunnet fungerer ikke slik at folk gjør gratis arbeid uten å få noe igjen for det. Meglerne skal jo tross alt ha et levebrød. Gratis verdivurdering på nett ved hjelp av kalkulatorer er derfor et bedre alternativ for deg som bare lurer på hva boligen er verdt.

Verdivurderingen brukes også til å sette prisantydning på boligen din. En nøyaktig vurdering kan hjelpe deg å sette en realistisk salgspris som tiltrekker potensielle kjøpere. En overdreven salgspris kan derimot føre til at boligen din blir liggende på markedet lenger enn nødvendig. 

Prisantydningen skal være basert på verdivurdering, men det kan finnes andre faktorer som gjør at megleren ønsker å sette en annen salgspris.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Gratis verdivurdering på nett ved hjelp av boligpriskalkulatorer

Er du bare nysgjerrig på hva boligen din er verdt, uten at du skal legge den ut for salg? I slike tilfeller kan en boligpriskalkulator være et tilstrekkelig verktøy. Disse kalkulatorene bruker offentlig tilgjengelig data som for eksempel beliggenhet og tidligere salgspriser i området for å gi deg et prisestimat. Men husk at disse tallene bare er en indikasjon på boligverdien.

Gratis verdivurdering på nett hverken kan eller bør erstatte en fullstendig vurdering som er utført av en profesjonell, dersom du skal selge bolig eller forhandle om boliglån.

Hva ser megleren på for å komme frem til boligens verdi?

Megleren tar hensyn til en rekke faktorer for å komme frem til boligverdien, enten du bestiller e-takst eller får utført en verdivurdering i forbindelse med boligsalg. Prosessen er ganske omfattende. Det er derfor verdivurdering kun er gratis for boligselgere som ønsker å komme i kontakt med en dyktig eiendomsmegler.

Eiendomsmegleren gjennomfører også en fysisk inspeksjon av boligen for å vurdere den generelle tilstanden, samt eventuelle unike egenskaper som kan påvirke verdien.

 • Beliggenhet: boligens plassering, nærhet til fasiliteter som skoler, butikker og offentlig transport, samt generelle markedsforhold i området.
 • Boligens tilstand: alder, vedlikehold, oppgraderinger eller renoveringer og kvaliteten på byggematerialene.
 • Sammenlignbare salg: salgspriser på lignende eiendommer i samme område som nylig har blitt solgt.
 • Markedstrender: aktuelle trender i boligmarkedet, inkludert etterspørsel og tilbud.

Denne typen vurdering brukes som sagt i forbindelse med boligsalg. Eiendomsmegleren benytter muligheten til å diskutere aktuelle markedsførings- og salgsstrategier. Han eller hun vil i tillegg gi deg et pristilbud i etterkant av denne befaringen.

Det er alltid lurt å forberede deg godt i forkant før du møter megleren. Du bør for eksempel ha klart informasjon om eventuelle oppgraderinger eller større reparasjoner. Husk også at meglers vurdering ikke kan erstatte en komplett takst som utføres av en autorisert takstmann. Dersom du bestemmer deg for å gå videre og legge boligen ut for salg, bør du også skaffe deg en boligsalgsrapport med verdi- og lånetakst fra en takstingeniør.

VIKTIG FAKTOR: Jo mer oppgradert og shiny leiligheten er, jo høyere vil prissettingen av leiligheten være. Det er derfor mange benytter såkalt e-takst til å refinansiere boliglånet dersom de har økt verdien på leiligheten via oppussing.

Derfor bør du ha verditakst i tillegg til gratis verdivurdering

Du som boligselger er pliktig til å opplyse grundig om boligens tilstand. Ettersom de fleste boligeiere ikke har den nødvendige kompetansen til å utføre slike analyser, pleier man å be om boligsalgsrapport fra takstmann – eller boligsakskyndig som det nå heter. Boligkjøper kan ikke kreve erstatning for feil og mangler som er oppført i denne rapporten eller i egenerklæringen til selgeren.

Rapporten er også grundig nok til å gi økt trygghet for kjøper. Den boligsakskyndige skriver ikke bare ned eventuelle feil, men også hvor alvorlige de er og når de bør utbedres. Boligsalgsrapport er en form for tilstandsrapport som er tilrettelagt for boligsalg. Takstmannen pleier også å inkludere en verditakst og lånetakst, sammen med rapporten.

Verditakst følger samme oppsett som e-takst for å beregne markedsverdien av boligen. Forskjellen er at takstmannen også vurderer boligens tekniske verdi for å komme frem til hva verdi- og lånetakst bør være. Han eller hun kommer frem til teknisk verdi ved å vurdere hva det ville ha kostet å bygge en tilsvarende bolig i dag. Deretter trekker takstmannen fra eventuelle feil, mangler, slitasje, alder og lignende. Lånetaksten settes alltid litt lavere enn verditaksten for å gi økt trygghet til bankene. Bankene bruker nemlig lånetaksten som grunnlag for hva de kan tilby i boliglån for nettopp den eiendommen.

Når bør du heller vurdere e-takst?

Noen ganger trenger du mer utfyllende dokumentasjon på boligverdien, og da kan du få bruk for e-takst fra eiendomsmegler eller verditakst fra takstmann. Gratis verdivurdering fra megler og e-takst er som nevnt basert på det samme. Forskjellen ligger i formålet og hvordan informasjonen dokumenteres.

Finansinstitusjoner krever enten e-takst eller verditakst for at du skal kunne ta opp lån med sikkerhet i bolig. E-takst kan også brukes til å forhandle om boliglånet, for eksempel for å få bedre renter. Jo lavere belåningsgrad, desto bedre renter kan du få. Belåningsgraden er forholdet mellom boligverdien og størrelsen på boliglånet. Du kan forbedre den både ved å betale ned på lånet og få en høyere verdi på boligen din.

Meglere tar utfyllende notater og bilder av boligens tilstand. Denne informasjonen inkluderes i en rapport. Den nøyaktige prisen på e-takst avhenger blant annet av størrelsen på boligen.

E-takst til refinansiering

 • Dersom du ønsker å refinansiere boliglånet er du nødt til å få en e-takst, og denne er kun gyldig i 6 måneder. Grunnen til dette er at e-takst systemet gjør at bankene kan kontrollere at e-taksten er pålitelig, slik at de kan unngå svindel.
 • Det er dessverre få eller ingen meglerkontorer som utfører gratis e-takst, ettersom det simpelthen er for mye arbeid for dem. Mange som ønsker e-takst for refinansiering skal dessuten ikke selge boligen, slik at det ikke er mersalg for megleren.
 • E-takst for refinansiering koster rundt 5000 kr for eneboliger. Det er sjeldent at prisen kommer under 4000 kroner, med mindre du har en veldig liten bolig.

Hvorfor tilbyr meglere gratis verdivurdering?

De aller fleste eiendomsmeglere tilbyr gratis verdivurdering i forbindelse med boligsalg av flere årsaker. Meglerens provisjon blir fastsatt på ulike faktorer som hvor lettsolgt boligen er, samt forventet salgspris. Og da må eiendomsmegleren først komme på befaring for å kunne tilby deg en nøyaktig pris på tjenestene. På den måten kan han eller hun planlegge arbeidsmengden og få en rettferdig lønn for arbeidet.

Selve verdivurderingen er dermed gratis, ettersom megleren får inntekter fra selve boligsalget. Eiendomsmegleren får i tillegg muligheten til å vurdere eiendommen og hvilke markedsføringsstrategier som er mest optimale. Verdivurderingen fungerer dermed også som en konsultasjon, der dere kan diskutere alt fra salgsstrategier til hva du bør gjøre før du legger boligen ut for salg.

Gratis verdivurdering ved boligsalg 

Det finnes som nevnt flere måter å få et kostnadsfritt prisestimat av boligen. Dersom du skal selge bolig og ønsker å komme i kontakt med en eiendomsmegler, kan du be om gratis verdivurdering. Men du bør heller bruke kostnadsfrie boligpriskalkulatorer på nett om du kun er nysgjerrig på boligverdien.

Slik får du gratis vurdering fra eiendomsmegler i forbindelse med boligsalg, steg-for-steg:

 • Finn en eiendomsmegler som tilbyr gratis verdivurdering og som du ønsker å samarbeide med: Innhent tilbud på nett, sjekk meglerens hjemmeside eller ring dem direkte. Du kan også bruke vår oversikt her.
 • Bestill en avtale: Du kan vanligvis bestille en gratis verdivurdering via telefon, e-post eller direkte på meglers hjemmeside.
 • Forbered deg på besøket: Megleren må komme på befaring av boligen din. Du bør derfor passe på at den er ryddig og presentabel.

Vi anbefaler å bruke en tjeneste på nett til å innhente tilbud fra eiendomsmeglere. Du trenger bare å sende inn noen få opplysninger, og deretter blir du matchet med egnede meglere. Deretter velger du selv hvem du vil invitere hjem på gratis og uforpliktende verdivurdering. Du er ikke forpliktet til å besvare noen av tilbudene.

Det kan være lurt å invitere flere eiendomsmeglere hjem på befaring. Da får du et godt sammenligningsgrunnlag for priser og tjenester. I tillegg kan du vurdere hva de forskjellige meglerne mener om både boligverdi og prisantydning. Bare husk at boligens verdi og forventet salgspris bør være realistisk og rettferdig for å sikre et vellykket boligsalg.

Les også

Sjekkliste før du velger eiendomsmegler

Kostnadsfri og digital verdivurdering steg-for-steg

Boligpriskalkulatorer og andre digitale vurderinger passer best for deg som ønsker å gjøre litt research på egen hånd eller følge med på boligmarkedet der du bor. Eller kanskje du bare er nysgjerrig og vil raskt sjekke om eiendommen har steget i verdi siden du kjøpte den? Du bør imidlertid få en profesjonell vurdering når du er klar til å legge eiendommen ut for salg eller forhandle om lån.

Slik bruker du disse tjenestene, steg for steg:

 • Bruk en boligkalkulator: Mange nettsteder tilbyr gratis boligverdikalkulatorer som kan gi deg et raskt og enkelt estimat på boligens verdi.
 • Sett deg inn i tilstanden på det lokale boligmarkedet: Mange nettsider gir deg muligheten til å se hva lignende eiendommer i ditt område har blitt solgt for den siste tiden.
 • Få en gratis verdivurdering på nett: Enkelte nettsteder tilbyr en mer omfattende og gratis verdivurdering på nett, basert på det nåværende markedet. De kan likevel ikke erstatte meglers vurdering fullt ut.

Det er både fordeler og ulemper med å bruke gratistjenester på nett til å estimere boligens verdi. De  kan gi deg et grovt estimat på hva boligen din kan være verdt på dagens marked. Hvis du vurderer å selge, refinansiere eller renovere, kan du bruke verdiestimatet til å ta en informert beslutning. Ulempene ved dem er at de er mindre nøyaktige, og du kan heller ikke bruke informasjonen til verken salg eller låneformål.

Du får derimot et godt utgangspunkt til å vurdere om du vil gå videre eller ikke. Nå kan du for eksempel kontakte en eiendomsmegler for å diskutere mulighetene for salg. Du kan også bestille og betale for e-takst, dersom boligpriskalkulatoren indikerer at verdien har steget tilstrekkelig til at du kan få bedre lånevilkår.

Les også

Beste kalkulatorer for digital verdivurdering

Slik selger du boligen til over prisantydning

Noen ganger blir boliger solgt til langt over både verdivurdering og prisantydning. Det skjer som regel når det er stor etterspørsel etter boliger i området, og flere kjøpere er villige til å overby hverandre for å få tak i drømmeboligen. Boligen blir da solgt for en pris som er langt høyere enn hva den var verdt, ifølge verdivurderingen eller taksten. 

Det kan være smart å følge med på boligmarkedet og legge eiendommen ut for salg når du ser at etterspørselen øker. Våren er en typisk tid på året der det er større etterspørsel. Du bør likevel snakke med en lokal eiendomsmegler for å få nærmere veiledning, ettersom det er mye som kan påvirke boligmarkedet. Enkelte boligtyper er dessuten mer etterspurt enn andre.

Du kan også ta forskjellige grep for at boligen skal virke mer verdifull for kjøperne, selv om det ikke påvirker boligverdien direkte. Boligstyling er et godt eksempel på dette. En bolig som er stylet på en tiltalende måte kan skape større interesse og et bedre inntrykk blant potensielle kjøpere. Eiendomsmegleren kan også komme med mange gode råd om hvordan du bør klargjøre boligen for salg.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Slik får du gratis verdivurdering av bolig

Du har nå fått mange gode tips til hvordan du får gratis verdivurdering av boligen din, samt hva du kan bruke den til. Det er mulig å få kostnadsfrie prisestimater både via eiendomsmegler og forskjellige tjenester på nett. Du bør kontakte megler om du skal selge bolig og bruke nettkalkulatorer om du kun er nysgjerrig. Du bør derimot bestille e-takst, hvis du trenger dokumentasjon på boligverdien til låneformål.

Vi anbefaler at du kontakter eiendomsmegler for å komme i gang med boligsalget. Lykke til!

FAQS

Ofte stilte spørsmål om gratis verdivurdering

Verdien på boligen din påvirkes av flere faktorer, inkludert beliggenhet, størrelse, standard, oppgraderinger. Markedet spiller også en stor rolle. Er det et dårlig marked generelt vil dette spille inn på verdivurderingen.

Små oppgraderinger som maling, fornye kjøkkenfronter, enkelt hagearbeid og lignende kan forbedre inntrykket og potensielt verdien på boligen. Det er generelt lurt å gjøre arbeid som tar lite tid men som samtidig vil gjøre boligen mye mer presentabel.

Kalkulatorer online har nådd veldig langt og kan gi deg en god indikasjon på hva boligen er verdt. Noe mer enn dette er de imidlertid ikke. For det første vil de ikke kunne gi deg grunnlag for refinansiering av boliglånet, til dette trenger du en e-takst. For det andre er de heller ikke noe god indikasjon for å sette en prisantydning for boligen.

Det er fullt mulig å be om verdivurdering av flere meglere. Dersom du ønsker å selge leiligheten er det vanlig å ha flere meglere innom for å vurdere hvem av de som du har mest personlig kjemi med, samt hvem som virker mest dyktig til jobben. Du burde imidlertid være ærlig om dette, da det er litt urimelig å få 5 forskjellige gratis verdivurderinger av meglere om de tror de har en større sjanse for å få salgsjobbe.

En verdivurdering kan variere i lengde, som selvfølgelig avhenger av størrelsen på boligen. Generelt bruker megleren kanskje mellom 20-30 minutter på arbeidet. Lengden på arbeidet avhenger også litt av formålet til verdivurderingen.

Les mer