Samsolgt av DNB: Komplett guide og selskapsinfo

Les alt du trenger om Samsolgt, slik at du kan se om selskapet passer for deg.

Sist oppdatert: 27. februar 2024

Bilde

Samsolgt by DNB Eiendom er et spennende alternativ til tradisjonell eiendomsmegling. Digitalisering og effektivitet står sentralt hos denne meglerkjeden, og derfor kan de tilby meglertjenester til fastpris. Du betaler altså bare 60 000 kroner for alt, utenom boligselgerforsikring. Ja, til og med fotografering og takstmann er inkludert i prisen.

Hvordan Samsolgt ble til og hvor de er i dag

Historien til Samsolgt startet med DNB Eiendoms ønske om å innovere og forbedre boligsalgsprosessen. Konseptet med fastpris ble utviklet for å imøtekomme behovet for en mer moderne, effektiv og brukervennlig måte å selge bolig på. Ved å kombinere digitale løsninger med profesjonell megling, har Samsolgt vokst til å bli en anerkjent aktør i bransjen.

Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen i samfunnet påvirker også eiendomsbransjen stadig mer. Digitaliseringen har blant annet frigjort verdifull tid for megler, samtidig som salgsprosessen blir enklere for boligselgere. Samsolgt har tatt i bruk disse verktøyene for å automatisere meglers oppgaver – og på den måten kan alle boligselgere få eiendomsmegling til en fast, lav pris.

Slik fungerer salgsprosessen

Samsolgt tar sikte på å tilby en profesjonell, men samtidig personlig salgsstrategi. Prosessen starter med et gratis og uforpliktende digitalt oppstartsmøte med en erfaren megler som kjenner ditt område godt. Megleren kommer hjem til deg for å fastsette prisantydning etter at du signerer megleravtalen.

Det er vanlig å få gratis verdivurdering først, før du inngår avtale ved tradisjonell eiendomsmegling. Megleren må nemlig vurdere boligens salgbarhet, forventet salgspris og hvor mye arbeid salget krever av dem før de kan gi deg et pristilbud. Du får derimot fastpris hos Samsolgt, uavhengig av disse faktorene. Istedenfor kan du få svar på alt du vil vite før du inngår kontrakt ved å møte opp på et gratis og digitalt møte med megler.

Les også

Se oversikt over eiendomsmeglere

Selgeren er mer involvert i noen deler av prosessen, for eksempel å booke fotograf og takst gjennom Samsolgts avtaler med ledende leverandører. Det gir selgeren mer kontroll og mulighet til å bidra i salgsprosessen. Samsolgts annonser er basert på informasjon fra selgeren og takstmannen. Annonsen blir deretter publisert på Finn.no. Selgerne mottar deretter visningspakker, slik at de kan holde visningene selv. Megler tar seg av budrunden.

Antall kontorer og ansatte

Teamet til Samsolgt består av erfarne og profesjonelle eiendomsmeglere fra DNB Eiendom. De har kontorer som dekker følgende deler av Norge: Oslo og Viken, Stavanger og omegn, Bergensområdet og Trondheim, Molde, Kristiansund og Ålesund. Meglerne står klare til å bistå deg og svare på spørsmålene dine gjennom hele prosessen, slik at du føler deg trygg og godt ivaretatt.

Fastpris på eiendomsmegler

Meglertjenestene til Samsolgt by DNB Eiendom koster 60 000 kroner, uansett hvilken type bolig du har. Du får dekket alle utgifter fra boligtakst til gebyrer som eierskifte og oppgjør. Det eneste som ikke er inkludert i denne prisen er boligselgerforsikring. Det er fordi forsikringen kjøpes av et forsikringsselskap via megleren, og prisen er en viss prosent av den endelige salgssummen.

Hvis dette høres fristende ut, kan du booke et digitalt oppstartsmøte med Samsolgt for å få mer informasjon.