Notar: Komplett guide og selskapsinfo

Les alt du trenger om Notar, slik at du kan se om selskapet passer for deg.

Sist oppdatert: 27. februar 2024

Bilde

Notar er en ledende, privateid eiendomsmeglerkjede i rask vekst. Det er ikke så lett å skille seg ut fra de andre konkurrentene i eiendomsmeglingsbransjen – men nettopp det har Notar klart. I dag er kjeden kjent for sin ekspertise og sitt store fokus på å bygge tillit til både boligkjøper og boligselger.

Historien til Notar og hvor de er i dag

Notar startet opp i Trondheim og utviklet seg raskt til å bli en landsdekkende kjede. Deler av kjeden gikk konkurs i 2008. Da kjøpte nåværende Notar-sjef Erik Pettersen opp meglerforetaket. Han klarte å snu den negative trenden, og kjeden tjente igjen godt penger knapt et år etterpå. Deretter har Notar hatt stor medgang og er fortsatt i sunn vekst. De har utmerket seg i bransjen for sine gode salgsresultater og fornøyde kunder.

I dag er Notar en av de få meglerkjedene i Norge som ikke er tilknyttet en bank. Den privateide kjeden har et aktivt og lokalt eierskap – altså ingen franchise. Selve strukturen i selskapet er flat, og verdiene deres inkluderer tilpasning og identitet. Administrasjonen Notar AS driver det de kaller Notarskolen. Her kan eiendomsmeglerne deres få kurs, opplæring og personlig utvikling.

Salgsstrategier og fokusområder

Notar er et meglerforetak med et stort fokus på kundeforhold. Eiendomsmeglerne bruker helt bevisst mye tid på å utvikle gode relasjoner til sine kunder. De ønsker å gi gode opplevelser til både kjøper og selger. Som Notar selv forteller, de ønsker at kjøper skal være så fornøyd med den nye boligen sin at de kommer tilbake til Notar når de en gang skal selge selv. En slik tilnærming skaper stor trygghet for alle som er involvert i bolighandelen.

Denne tryggheten øker ytterligere ved at eiendomsmeglerne tilbyr en svært god salgsgaranti. Hvis boligen ikke blir solgt til en akseptabel pris, kan du trekke deg uten å betale vederlag. Det som skiller denne garantien fra mange andre salgsgarantier er at du ikke har bindingstid. Du kan bytte megler når som helst hvis du ikke er fornøyd med budene du mottar.

Notar har kontorer de fleste steder i Norge

Notar har 16 meglerkontorer på forskjellige steder i Norge og har et stort fokus på lokal tilhørighet. De har naturligvis kontorere i de største byene som Oslo, Bergen og Trondheim. Meglerkjeden har slått seg opp i både storbyer og små tettsteder. I tillegg har de et eget kontor for administrasjon og et annet kun for oppgjør. Meglerteamene består av spesialister med kompetanse på ulike aspekter innen eiendomsmegling.

Les også

Se oversikt over eiendomsmeglere

Det som skiller Notar fra mange andre kjeder er at de er eid av eiendomsmeglere. Takket være et lokalt eierskap, er meglerne uavhengige og kan fokusere fullt ut på kundene sine. Det er ingen bank som styrer hvordan de lokale meglerkontorene skal tilrettelegge sine meglertjenester. Du kan stole på rådene du får, uten at meglerne forsøker å selge inn lån eller forsikringer.

Pris på meglertjenester fra Notar

Veiledende priser på meglertjenester er 1,5 til ca. 3,1 prosent av den endelige salgssummen. Minsteprovisjonen er 30 000-45 000 kroner. Vi anbefaler at du ber dem om gratis verdivurdering og befaring for å få oppgitt et nøyaktig pristilbud. Provisjonen varierer blant annet av beliggenhet, antatt arbeidsmengde, forventet salgssum og tilstanden på boligmarkedet.

Du kan inngå avtaler om fastpris eller timepris som alternativ til provisjon. Timeprisen ligger i så fall på 2000 kroner. Eiendomsmegleren kan informere om antatt timetall i forkant. Hvis du for eksempel kun trenger hjelp til visse deler av boligsalget og ikke hele salgsprosessen, kan timepris være et godt alternativ.

Ta kontakt med ditt lokale Notar-kontor for å få mer informasjon.