Beste tid å selge bolig: Se de beste årstidene

Det er ingen 100% fasitsvar på når det er best å selge boligen, men denne artikkelen vil gi det informasjonen du trenger å vite.

Sist oppdatert: 10. mars 2024

Bilde

VARIASJONER: Noen boliger er best å selge på sommeren, særlig sommerhytter.

God timing har alt å si for hvor raskt boligen blir solgt og hvilken pris du får for den. Men hva er egentlig den beste tiden for å selge bolig?

Det er én ting som er spesielt viktig å ta hensyn til, hvis du bestemmer deg for å legge boligen ut for salg: riktig timing. God timing handler ikke bare om flaks. Du må planlegge boligsalget nøye og undersøke forholdene på boligmarkedet grundig. Her i denne lille guiden vår ser vi nærmere på hvilke perioder som historisk sett har vært mest gunstige for boligsalg.

Kortversjonen

    • Riktig timing er viktig for å få en god salgspris. Boligprisene stiger som regel om våren, høsten og på nyåret.
    • Mange velger å selge bolig om våren i håp om å få en bedre pris. Samtidig er også konkurransen større, siden det ligger flere boliger ute for salg.
    • Geografisk beliggenhet, boligtype og økonomiske forhold kan påvirke etterspørselen, uavhengig av årstid. Du bør derfor snakke med en erfaren megler som har god kjennskap til det lokale boligmarkedet.

Hva er beste tid for å selge bolig?

Det finnes ingen fasitsvar for hva som er den beste tiden for å selge bolig. Årstiden, geografisk beliggenhet og boligtype har mye å si for både salgstid og boligpriser. Generelt sett, viser det seg at enkelte måneder er mer gunstige for boligsalg enn andre. I tillegg kan arbeidsledighet, renter og lønnsnivå påvirke boligmarkedet.

For eksempel, varsling om renteøkning kan sette en demper på kjøpelysten – selv i måneder der boligmarkedet vanligvis pleier å være bra. Økonomiske nedgangstider kan redusere kjøpekraften til potensielle boligkjøpere, noe som kan føre til lavere boligpriser. På den annen side kan økonomiske oppgangstider øke etterspørselen etter bolig og dermed drive opp prisene.

Tilbud og etterspørsel har direkte påvirkning på salgstid og salgspris. Prinsippet for tilbud og etterspørsel er enkelt: Når det er flere boliger tilgjengelige enn det er kjøpere (et overskudd av tilbud), faller prisene. I tillegg kan det ta lang tid å finne riktig kjøper. Men hvis det er flere kjøpere enn tilgjengelige boliger (høy etterspørsel), stiger prisene. Du kan også forvente raskere salgstider.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Hva er den beste årstiden for å selge bolig?

Tilbud og etterspørsel varierer gjennom året, og historisk sett har vi sett at enkelte årstider og måneder er bedre enn andre. Etterspørsel kan også variere betydelig i henhold til boligtypen og geografisk plassering. Det pleier for eksempel å være ganske høy etterspørsel etter boliger om våren, uansett hvor i landet du befinner deg.

Du bør undersøke det lokale boligmarkedet grundig med tanke på hvilken type bolig du skal selge. For eksempel, urbane områder med høy befolkningstetthet kan ha en konstant etterspørsel etter leiligheter. Men hvis et område hovedsakelig består av leiligheter og det er økende etterspørsel etter eneboliger – ja, da kan de få tilgjengelige eneboligene bli solgt raskt og til en god pris året rundt.

Vi skal nå se nærmere på hvilke måneder og årstider som er de beste for boligsalg. Du bør likevel huske at mye annet kan påvirke tilbud og etterspørsel etter boliger. Vi anbefaler derfor at du snakker med flere eiendomsmeglere som kjenner til boligmarkedet der du bor for å få nærmere veiledning. Det er kanskje ikke vits i å vente helt til våren, hvis det alltid er høy etterspørsel etter lignende boliger som den du skal selge.

Les også

Hvor lang tid tar det å selge bolig?

Vår: En populær tid for boligsalg

En av de beste tidene for å selge bolig er våren. Historisk sett pleier boligprisene å stige i mai. En av de største fordelene med å selge bolig om våren er at antall potensielle kjøpere øker på denne tiden. Mange familier ønsker som sagt å kjøpe en ny bolig og flytte inn før sommerferien starter, slik at de kan bli vant til sitt nye hjem og nabolag før skoleåret begynner.

Men det er ikke bare flere kjøpere om våren – det er også flere selgere. Mange av disse boligselgerne trenger et nytt sted å bo. Dersom de kjøper bolig før de selger den gamle, kan de få hastverk med å få solgt boligen mens boligprisene fortsatt er høye. Det er dårlig butikk å kjøpe ny bolig om våren mens boligprisene er høye og vente med å selge den gamle til høsten når prisene ofte er lavere.

Dermed kan det være et ganske stort press på boligmarkedet på denne årstiden. Det kan også være større konkurranse mellom selgere. Med flere boliger tilgjengelig på markedet, må selgerne jobbe hardere for å skille seg ut og tiltrekke potensielle kjøpere. Boligselgerne må kanskje investere mer i markedsføring, styling, oppussing eller andre tiltak for å gjøre boligen mer attraktiv.

VÅRBLOMSTRING: Noen hus med hager er helt nydelig under vårblomstringen. I slike tilfeller kandet lønne seg å selge boligen i slutten av Mai.

Sommer: Ferietid, men kanskje også salgstid?

Sommeren er tiden for sol, strand og ferie. Men er det også tiden for boligsalg? Generelt sett, pleier det å være ganske treigt på boligmarkedet i fellesferien. Juli spesielt er en rolig måned. Færre kjøpere er tilgjengelige for visninger, da mange drar på ferie eller velger å heller tilbringe tid med familien.

På en annen side kan de som er aktive på boligmarkedet om sommeren være svært motiverte kjøpere. De ønsker gjerne å kjøpe bolig raskt, enten før de drar på ferie eller rett etter at de kommer tilbake. Boligselgere må imidlertid være forberedt på å kanskje måtte forhandle om prisen eller holde flere visninger, ettersom etterspørselen synker i ferietider.

Få tilbud fra eiendomsmeglere

Få pristilbud fra 5 eiendomsmeglere slik at du kan sammenligne og velge den beste. Helt gratis og uforpliktende.

Høst: En undervurdert tid for boligsalg

Mange tenker kanskje ikke på høsten som den mest opplagte tiden for boligsalg. Men boligmarkedet pleier å ta seg opp igjen etterhvert som folk kommer hjem igjen fra ferie. Det er også viktig å tenke på at ikke alle ønsker å kjøpe ny bolig om våren. Hvis du ikke har skolebarn i hus, så har du heller ikke det samme presset med å flytte før årets skolestart.

Flere velger bevisst å vente til høsten med å kjøpe, ettersom boligprisene er lavere og det er færre andre kjøpere på markedet. Likevel kan mange “høstkjøpere” ha litt tidspress, dersom de ønsker å komme i hus i god tid før vinterens høytider og feiringer. Boligselgere har samtidig færre andre boliger å konkurrere mot, og det kan dermed være enklere å fange oppmerksomheten til potensielle kjøpere.

Hva om jeg har hus med hage?

  • Ulempen med å selge boligen på senhøsten eller vinteren om du har en nydelig hage er at denne ikke får vist seg fra sin prakt.
  • Mange meglere mener at det lønner seg å selge slike boliger når hagen er i full blomstring, da eiendommen får vist seg fra sitt aller beste og kanskje føre til budkrig.
  • I et absolutt minimum burde du planlegge på forhånd dersom du selger en slik bolig på vinteren. Ta bilder fra sommeren og ha med i boligannonsen slik at potensielle kjøpere får et fullstendig inntrykk av hvor fin eiendommen er på vår og sommerstid.
  • Det er selvfølgelig andre faktorer som boligmarkedet ellers og endel tilfeldigheter som også vil spille inn, slik at årstiden igjen ikke er nødvendigvis alfa og omega selv for slike boliger.

Vinter: Er det lurt å selge nå som snøen laver ned?

Jul og nyttår er tider fylt med feiring, familiebesøk og ferier. Dermed er det som regel færre mennesker som leter etter bolig i desember. Men selv om desember kan være rolig, skjer det ofte et oppsving i boligmarkedet. Det er færre boliger tilgjengelig på markedet, samtidig som antall kjøpere tar seg opp igjen. Kombinasjonen av etterspørsel fra potensielle kjøpere og få boliger som er for salg, fører ofte til økte boligpriser i januar.

FJELLHYTTER: Noen fjellhytter viser sin prakt bedre på vinteren, men det er usikkert om salgsprisen øker av den grunn.

Konklusjon: dette er den beste tiden for å selge bolig

Så hva er egentlig den beste tiden for å selge bolig? Vel, det avhenger av forholdene på boligmarkedet og dine personlige preferanser, samt omstendigheter som jobbsituasjon, familieforhold og økonomi. Historisk sett, pleier boligmarkedet å være ganske så livlig om våren. Høsten og nyåret kan også være bra.

Men det er ikke sikkert at du har mulighet til å vente på tider med høye boligpriser og god etterspørsel. I så fall må du få hjelp av en dyktig megler, slik at du kan gjøre det beste ut av situasjonen. Eiendomsmeglere som kjenner det lokale boligmarkedet godt kan gi deg verdifull innsikt i hva potensielle kjøpere leter etter, samt hvilke priser de er villige til å betale. 

Meglere kan dermed hjelpe deg med å få en så god pris som mulig, selv om personlige omstendigheter tvinger deg til å selge boligen din raskere enn du kanskje hadde ønsket. Megleren kan for eksempel forhandle på dine vegne for å sikre at du får en rettferdig pris. Han eller hun vet også hvordan boligen bør presenteres og markedsføres for at den skal appellere til flest mulig kjøpere. 

Lykke til!